SKU
HI706

Phosphorus Checker® (High Range) HC - HI706

6 483,50 Lekë
In stock

Gain confidence in your water testing results with our simple handheld colorimeter. Our high range phosphorus colorimeter bridges the gap between phosphorus test kits and advanced instrumentation. With our colorimeter you eliminate the hassle of matching to a color chart by providing a direct phosphorus result digitally.

  • Our handheld colorimeter is small and portable, take it wherever you go
  • Get simple results with easy one-button operation.
  • Achieve direct results
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara