SKU
HI717

Phosphate Checker® (High Range) HC - HI717

6 483,50 Lekë
In stock

Stop struggling to get accurate water testing results with our simple handheld colorimeter. Bring more precise technology to your testing with our high range phosphate colorimeter. You won't have to struggle to visually determine colors anymore as our handheld colorimeter eliminates the hassle of matching to a color chart by providing a direct digital phosphate result.

  • The small size of our handheld colorimeter makes it portable and fit perfectly in your pocket
  • The simple one-button design makes getting your phosphate results easy.
  • Don’t waste time deciding between colors, this colorimeter does the work for you
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara