SKU
HI3817

Kiti i testimit për cilësinë e ujit - HI3817

34 252,43 Lekë
In stock

HI3817 është një kit testimi kimik që mat gjashtë parametra të zakonshëm në testimin e cilësisë së ujit: alkalinitetin, klorurin, fortësinë, hekurin, pH dhe sulfitin. Ky kit është i pajisur me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer mbi 100 teste për çdo parametër, me përjashtim të hekurit, i cili përfshin reagentë për 50 teste. pH përcaktohet me testuesin elektronik pHep® të Hanna-s, i cili garanton saktësi më të madhe dhe jetëgjatësi më të madhe se letra tradicionale e lakmusit.

 

  • Reagentë të përgatitur me cilësinë më të lartë
  • Të gjithë reagentët kanë të shënuar me datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri
  • Këllëf portativ për transport të lehtë
 
All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved