SKU
HI4013-01

Nitrate ISE 0.1M Standard - HI4013-01

9 419,42 Lekë
In stock
HI4013-01 is a 500 mL bottle of premium quality 0.1M nitrate standard solution.  Hanna ISE standards have the lot number and expiration date clearly marked on the label. Bottles are air tight with a tamper-proof seal to ensure the quality of the standard solution. Hanna's line of standards have been specially formulated to have an expiration of 5 years from the date of manufacture for an unopened bottle.
  • 0.1M nitrate standard
  • Air tight bottle with tamper-proof seal
  • Lot number and expiration date printed on each label
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara