SKU
HI70031p

Tretësira standarte e konduktivitetit 1413 µS/cm (25 x 20mL) - HI70031P

3 669,90 Lekë
In stock

HI70031P është një tretësirë për standartizimin e përcueshmërisë 1413 μS/cm. Çdo bufer ka numrin e lotit dhe datën e skadimit të stampuar në të dhe realizohet në mënyrë të tillë duke siguruar freski sa herë që hapet. Linja e kalibruesve të Hanna-s është formuluar posaçërisht për të skaduar pas 5 vitesh nga data e prodhimit për një bustinë të pahapur. HI70031P përmban 25 bustina me 20 mL bufer.

  • Paketim i volitshëm për një herë
  • Tabela e temperaturës së vlerës aktuale të pH në temperatura të ndryshme të shtypura në çdo bustinë

HI70031P është një tretësirë standarte e përçueshmërisë 5,000 μS/cm e standardizuar me një matës përçueshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) në ujë të deionizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e zgjidhjeve përfshijnë balancat e çertifikuara të kontrolluara në peshë, qelqrat e klasit A dhe termometrat e çertifikuar.

 

Lehtësia e paketimit individual

  • Ideal për përdoruesit që nuk kalibrojnë shpesh
  • Ideale për përdorim në terren
  • Çdo paketim është i freskët
  • Paketimi parandalon oksidimin nga drita UV që mund të ndryshojë vlerën bufer

 

Çdo bustinë ka të shënuar nr. Lot dhe datën e skadimit.

  • Buferët Hanna janë formuluar posaçërisht për të patur një skadim prej 5 vjetësh nga prodhimi për një bustinë të pahapur.

 

All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved