SKU
HI7037M

100% NaCl Standard Solution for Seawater Salinity Readings (230 mL) - HI7037M

1 834,95 Lekë
In stock
HI7037M is a premium quality calibration solution for seawater salinity according to the 1902 International Council for the Exploration of the Sea (ICES) percent scale. Hanna calibration solutions have the Lot number and expiration date printed on each label ion date clearly marked on the label. All bottles are air tight with a tamper-proof seal to ensure the quality of the solution. Hanna's line of calibration solutions have been specially formulated to have an expiration of 5 years from the date of manufacture for an unopened bottle.
  • NaCl calibration solution for % readings of salinity.
  • Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality.
  • Lot number and expiration date printed on each label

100% NaCl Standard Solution

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara