SKU
HI7034L

Standarti I konduktivitetit 80000 µS/cm - HI7034L

1 834,95 Lekë
In stock

HI7034L është një standard përçueshmërie 80000  μS/ cm që është përgatitur kundrejt një tretësire klorur kaliumi nisT. Tretësirat e përçueshmërisë Hanna kanë numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe kanë një paketim cilësor për të siguruar cilësinë e tretësirës. Linja e standardeve të përçueshmërisë Hannaështë formuluar posaçërisht për të pasur një datë skadence prej 5 vitesh nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.

  • Tabela e temperaturës së vlerës aktuale μS/cm në temperatura të ndryshme
  • Paketim I përsosur për të siguruar cilësinë

HI7034L është një tretësirë e përçueshmërisë 80000 μS/cm e standardizuar me një matës përçueshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) në ujë të deionizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e tretësirave përfshijnë balancat e çertifikuara të kontrolluara në peshë dhe termometrat e çertifikuar.

Paketim cilësor

  • Siguron cilësinë dhe freskinë e zgjidhjes

Çdo shishe ka të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës

  • Buferët Hanna janë formuluar posaçërisht për të patur një skadencë prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.
All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved