SKU
HI731359

Kuveta (Round glass 25 copë) - HI731359

3 547,57 Lekë
In stock

HI731359 janë kuvetat zëvendësuese të xhamit të përdorura me HI759 Maple Syrup Digital Grader. Digital Grader mat transmetimin e dritës përmes një standardi referencë gliceroli dhe e krahason atë me një mostër shurupi. Që njehsori ta bëjë këtë me saktësi, duhet të përdoren kuvetat e duhura për të siguruar që të mos ketë ndërhyrje nga gërvishtjet ose mospërputhjet në xham. HI731359 është një komplet që përmban 25 kuveta të rrumbullakëta qelqi.

Kur përdorni çdo lloj instrumenti që mat përcjellshmërinë ose absorbimin e dritës është e rëndësishme të përdorni kuveta të pastra që nuk kanë gërvishtje. Çdo njollë ose gërvishtje do të ndërhyjë në matje duke prodhuar rezultate të pasakta.

HI759 Maple Syrup Digital Grader përdor kuveta të rrumbullakëta qelqi 10 mL për të matur transmetimin e dritës përmes një kampioni shurupi. Ka opsion për të ruajtur mostrat e shurupit në kuveta. Mostrat e ruajtura mund të shërbejnë si një referencë për prodhuesit për të monitoruar shkallën e shurupit të prodhuar gjatë sezonit. 

HI731359 është kompleti zëvendësues i kuvetave të qelqit që furnizohen me HI759 Digital Grader. Kompleti përmban:

  • 25 kuveta të rrumbullakëta qelqi që janë optikisht të pastra dhe mbajnë 10 mL mostër
  • 25 futje plastike të qëndrueshme që përshtaten brenda çdo hapjeje kuvete

Informacioni i porosisë: HI731359 përfshin (25) kuveta qelqi 10 ml dhe (25) futje plastike

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara