SKU
HI3831T-050

Reagent për kitin me teste për klorin total të zëvëndësueshëm (50 teste ) - HI3831T-050

1 467,96 Lekë
In stock

HI3831T-050 janë reagentë zëvendësues për përcaktimin kolorimetrik të klorit total me Kitin e Testimit të klorit total HI3831T. Ka mjaft reagentë për 50 teste për t'u përdorur. Këto reagentë me cilësi të lartë kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe për gjurmueshmëri.

  • Reagentë pre made
  • Përgatitur me kimikate të pastërtisë së lartë
  • Kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës

HI3831T-050 janë reagentë me cilësi të lartë që janë pre measured duke lejuar që përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta të klorit total me kitin Këto reagentë ndjekin metodën DPD (N,N-diethyl-p-p-phenylenediamine) për të përcaktuar përqendrimin total të klorit.

 

Për përcaktimin e klorit total, mostra së pari rregullohet në një pH afër 6.3. Kur reagenti DPD shtohet në një mostrën që përmban klor, reagenti oksidohet menjëherë. Reaksioni midis klorit dhe reagentit shkakton formimin e një kompleksi me ngjyrë të kuqe; sa më i madh të jetë përqendrimi, sa më e thellë do të jetë ngjyra. Këto reagentë janë projektuar për t'u përdorur me mostrat që kanë një gamë të pritshme klori total nga 0.0 deri në 2.5 mg/L (ppm) Cl2.

All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved