SKU
HI9828-25

Quick Calibration Solution (500mL Bottle) - HI9828-25

5 015,53 Lekë
In stock
HI9828-25 is a quick calibration solution for use with Hanna's family of portable multiparameter meters. It provides for a single point of calibration for pH and conductivity and is ideal for field use.
  • Single, Field Ready Calibration
  • Leak Proof Portable Solution
Single, Field Ready Calibration - For field calibration, our quick calibration solution allows users to standardize pH and conductivity in a few quick steps.

Leak Proof Portable Solution - Calibration bottle fits securely in thermoformed meter case providing for easy, leak proof transport.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara