SKU
HI5321-02

Research Grade Matës Përcjellshmërie/TDS -HI5321

121 718,45 Lekë
In stock

HI5321 është një matës EC/TDS/Kripshmëria/Rezistenca për kërkim në laborator, i cili është plotësisht i personalizueshëm me një LCD me ngjyra, butona me prekje dhe portë USB për lidhjen me kompjuterin.

Ndërfaqja e personalizueshme e përdoruesit

 

Ndërfaqja e përdoruesit e HI5321 lejon përdoruesin të shfaqë matjet në mënyra të ndryshme: matje bazë me ose pa informacion GLP, grafikim në kohë reale dhe të dhëna regjistrimi. Kriteret e stabilitetit të kalibrimit mund të rregullohen nga të shpejta, të moderuara dhe të sakta. 

LCD grafik me ngjyra

 

HI5321 përmban një LCD grafik me ngjyra në ekran, konfigurime grafike dhe ngjyrash të personalizuara. Ekrani lejon ndërtimin e grafikut në kohë reale.

Buton me prekje

 

HI5321 përmban butona me prekje në ekran.

Veprimtaria automatike

 

Matësi mund të vendoset në intervalin automatik, në të cilin njehsori zgjedh diapazonin e duhur të përcjellshmërisë nga shtatë diapazonet ose diapazoni fiks në të cilin njehsori do të shfaqë leximin vetëm në μS/cm ose mS/cm.

Kompensimi automatik i temperatures

 

Të gjitha leximet kompensohen automatikisht për ndryshimet e temperaturës me një sensor të integruar të temperaturës.

Kalibrimi

 

HI5321 mund të kalibrohet deri në katër pika me një zgjedhje midis gjashtë standardeve të përcjellshmërisë të para-programuara ose standardeve të personalizuara të përcaktuara nga përdoruesi. Rezistenca, TDS, Kripshmëria praktike (PSU) dhe Shkalla Natyrore e Ujit të Detit janë të kalibruar përmes përcjellshmërisë. Përqindja e NaCl është kalibruar në një pikë të vetme me standardin e kripësisë HI7037.

 

 

Të dhënat GLP

 

HI5321 përfshin një veçori GLP që lejon përdoruesit të shikojnë të dhënat e kalibrimit dhe informacionin e skadimit të kalibrimit me prekjen e një tasti. Të dhënat e kalibrimit përfshijnë datën, kohën dhe standardet e përdorura për kalibrim.

Regjistrimi i të dhënave

 

Tre mënyra të përzgjedhjes së regjistrimit janë të disponueshme në HI5321: regjistrimi automatik, manual dhe AutoHold. Regjistrime automatike dhe manuale deri në 100 lote me 50,000 regjistrime max/lot, me deri në 100,000 pika totale të të dhënave. Regjistrimi automatik përmban opsionin për të ruajtur të dhënat sipas periudhës dhe intervalit të kampionimit.

Transferimi i të dhënave

 

Të dhënat mund të transferohen në një kompjuter me kabllo USB dhe softuer HI92000 (të dyja shiten veçmas).

Ndihmë kontekstuale

 

Ndihma kontekstuale është gjithmonë e disponueshme përmes një çelësi të dedikuar "HELP".

Sonda e përcjellshmërisë me katër unaza

 

Të gjitha leximet kryhen me sondën e përcjellshmërisë me katër unaza HI76312 me një sensor të integruar të temperaturës për korrigjimin automatik të temperaturës. Katër unazat janë bërë me platin dhe trupi i elektrodës është prej plastike Polyeterimide (PEI) që është rezistent ndaj shumë kimikateve të ashpra. USP <645> Për matjen e ujit me pastërti të lartë të përdorur në prodhimin farmaceutik, HI5321 është programuar me dy fazat e para të metodës USP <645>. Pasi të plotësohet një fazë, krijohet një raport dhe mund të ruhet. Deri në 200 raporte mund të ruhen dhe transferohen në një kompjuter të përputhshëm me Windows® duke përdorur një kabllo USB dhe softuer (shitet veçmas).

 

Specifikimet

 

Specifikime

Detaje

SKU

HI5321-02

Intervali I EC

0.000 në 9.999 μS/cm, 10.00 në 99.99 μS/cm, 100.0 në 999.9 μS/cm, 1.000 në 9.999 mS/cm, 10.00 në 99.99 mS/cm, 100.0 në 1000.0 mS/cm EC aktuale*

Rezolucioni I EC

0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

Saktësia e EC

±1% e leximit (±0.01 μS/cm)

Kalibrimi I EC

Njohje automatike standarte (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) ose standart I vendosur nga përdoruese; një pikë apo disa pika kalibrimi

Intervali I TDS

0.000 në 9.999 ppm, 10.00 në 99.99 ppm, 100.0 në 999.9 ppm, 1.000 në 9.999 ppt, 10.00 në 99.99 ppt, 100.0 në 400.0 ppt TDS aktuale* (me faktor 1.00)

Rezolucioni TDS

0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt

Saktësia e TDS

±1% e leximit (±0.01 ppm)

Kompensimi I temperaturës EC/TDS

Jo aktiv, linear dhe jo linear  (uji natyral)

Koeficienti I korigjimit të temperaturës

0.00 në 10.00 %/°C

Intervali I rezistencës

1.0 në 99.9 Ω•cm; 100 në 999 Ω•cm; 1.00 në 9.99 KΩ•cm; 10.0 në 99.9 KΩ•cm; 100 në 999 KΩ•cm; 1.00 në 9.99 MΩ•cm; 10.0 në 100.0 MΩ•cm

Rezolucioni I rezistencës

0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*

Saktësia e rezistencës

±2% e leximit (±1 Ω•cm)

Intervali I kripshmërisë

Praktikisht : 0.00 në 42.00 psu; uji natyral I detit: 0.00 në 80.00 ppt; në përqindje: 0.0 në 400.0%

Rezolucioni I kripshmërisë

0.01 për ujin natyral të detit; 0.1% për peshën në përqindje

Saktësia e kripëshmërisë

±1% e leximit

Kalibrimi I kripshmërisë

Në përqindje—një pikë (me standartin HI7037)

Kompensimi I temperaturës së kripshmërisë

Jo aktiv, linear dhe jo linear  (uji natyral)

Intervali I temperaturës

-20.0 në 120.0˚C**; -4.0 në 248.0˚F**; 253.15 në 393.15 K**

Rezolucioni I temperaturës

0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K

Saktësia e temperaturës

±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (pa sondë)

Sonda e EC/TDS

HI76312 platinum, sonda me katër unaza EC/TDS dhe 1 m (3.3’) kabull (e përfshirë)

Energjia

12 VDC adaptor (e përfshirë)

Mjedisi

0 në 50°C (32 në 122°F; 273 në 323 K), RH max 95% non-condensing

Dimensionet

160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)

Pesha

1.2 kg (2.64 lbs.)

Informacion*

HI5321 vjen së bashku me sondën e konduktivitetit HI76312 ,HI76404Ë mbajtësin e elektrodës, 12 VDC adaptorin dhe instruksionet.

Shënime

** Përçueshmëria e pakompensuar (ose TDS) është vlera e përçueshmërisë (ose TDS) pa kompensim të temperaturës. **Reduktuar në kufijtë aktual të sondës

Garancia

2 vite

 

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara