SKU
HI83303-11

Cuvette Kit for HI83303 Aquaculture Photometer CAL Check™ - HI83303-11

17 370,87 Lekë
In stock
The HI83303-11 CAL CheckTM Standards provides a simple solution to calibrating and validating the HI83303 Aquaculture Photometer. This high quality set of standards is manufactured in our state-of-the-art facility and comes supplied with a certificate of analysis. The certificate of analysis provides the lot number, reference values and expiration date for traceability when certifying the copper high range photometer.
 • Absorbance values at 420nm, 466nm, 525nm, 610nm, and zero
 • Supplied with Certificate of Analysis
 • Reusable with long shelf life stability

HI83303-11 is a high quality set of calibration standards that allows users to validate absorbance measurements using certified CAL CheckTM Standards. The HI83303-11 includes six sealed cuvettes, including one for zeroing the meter. The calibration set is produced in our state-of-the-art manufacturing facility using reagent grade chemicals in a temperature controlled environment.

Supplied with certificate of analysis

 • Lot number
 • Expiration date
 • Standard value @ 25°C
 • Reference meter NIST traceable

Provided storage containers

 • Light tight
 • Protects from accidental breakage

 

Validation of the HI83303 Aquaculture Photometer is quick and easy with the CAL CheckTM Standards.  The “CAL CheckTM” screen guides the user through the measurement of each CAL CheckTM Standard and applies the factory calibration corrections to each measurement. The HI83303 stores the results of the most recent CAL CheckTM measurements which may be viewed on the “CAL CheckTM” screen. Compare these results with the values printed on the Certificate provided with each HANNA® CAL CheckTM Standards kit.

 

To perform a validation:

 1. Press Setup button.
 2. Highlight CAL CheckTM, then press Select.
 3. Follow the prompts on the screen. The meter will prompt to measure each cuvette provided in the HANNA®CAL CheckTMStandards kit.

You are now ready to measure. 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara