SKU
HI84530-60

Hydrogen Peroxide Reagent for Titratable Acidity in Water Mini Titrator - HI84530-60

4 281,55 Lekë
In stock
The HI84530-60 is a 30 mL bottle of hydrogen peroxide reagent that is used for samples on the HI84530 Titratable Acidity for Water Analysis. Water samples containing polyvalent cations (e.g., iron, aluminium, chromium, manganese, etc.) may react slowly with the titrant, causing a drifting endpoint. In sample such as this, it is necessary to add several drops of the HI84530-60 hydrogen peroxide reagent in order to increase the rate of hydrolysis of the metal ions present.
  • Pre-measured solution
  • Clearly marked expiration date and lot number
  • Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality

Hydrogen Peroxide Reagent for Titratable Acidity in Water

The HI84530-60 is a 30 mL bottle of hydrogen peroxide solution that is used to treat water samples containing hydrolyzable salts or polyvalent cations (such as iron, aluminum, manganese, and chromium) to accurately determine acidity values.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara