SKU
HI731335N

Kapak për kuveta ( 4 copë ) për matësat e turbullirës - HI731335N

1 590,29 Lekë
In stock

Hi731335N janë kapakët zëvendësues që me vidë kapen në kuvetat e qelqit të përdorura me matës turbiditeti portativ dhe në banak. Shih më poshtë për një listë të plotë të numrave të matësave të përputhshëm. Hi731335N përfshin 4 kapakë që përdoren me kuvetat e mostrave të qelqit HI731331.

HI731335N përfshin 4 kapakë për kapakët e qelqit HI731331 që furnizohen me matësit e turbiditetit në vijim:

  • HI83414
  • HI83749
  • HI847492
  • HI88703
  • HI88713
  • HI93414
  • HI98703
All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved