SKU
HI93703

Portable turbidity meter with logging - HI93703

99 576,70 Lekë
In stock

The HI93703 is a high accuracy benchtop turbidity meter used to determine the turbidity of water and wastewater with high precision in the field as well as in the laboratory. The HI93703 meets and exceeds the requirements of the ISO 7027 Method for turbidimetric measurements. For the best value, the HI93703C kit comes complete with AMCO-AEPA-1 primary turbidity standards used for calibration and performance verification. 

  • Up to three-point calibration
  • Positive-locking cuvette system
  • Water-resistant keypad
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara