SKU
HI93124-2

EBC Haze Meter 125 Standardi i Kalibrimit EBC - HI93124-2

41,00 € 4.510,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 41,00 EUR (4.510,00 Lekë)

In stock

Standardi i kalibrimit EBC HI93124-2 EBC Haze Meter 125 ofron një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe vërtetimin e matësit të turbullirës HI93124 që ka një interval prej 0 deri në 10,00 dhe 10 deri në 250 EBC. Standardet e kalibrimit të turbulltësisë së Hanna-s janë përgatitur nga materiale referuese standarde parësore të gjurmueshme nga NIST dhe janë të pajisura me një certifikatë analize. Certifikata e analizës jep numrin e lot, vlerat e referencës dhe datën e skadencës për gjurmueshmërinë kur vërteton matësin e duhur të turbullirës.

  • I pajisur me certifikate analize
  • Standardet primare të turbullimit AMCO AEPA-1
  • I ripërdorshëm me qëndrueshmëri të gjatë të ruajtjes
Matësi i turbullirës HI93124 është projektuar për t'u standardizuar në mënyrë rutinore me një standard të njohur të shpërndarjes së dritës. Ashtu si me të gjitha standardet analitike ose materialet referente, një standard i turbulltësisë duhet të jetë në gjendje të kryejë sa vijon: të sigurojë gjurmueshmëri, të demonstrojë saktësinë e rezultateve, të kalibrojë pajisjet dhe metodologjinë, të monitorojë performancën e përdoruesit, të vërtetojë testet dhe të lehtësojë krahasueshmërinë. Standardizimi siguron që kur të ndiqen procedurat e sakta, e njëjta analizë e të njëjtave materiale do të prodhojë rezultate që pajtohen me njëra-tjetrën sa herë që ato kryhen.
Standardet e turbulltësisë së Hanës janë përgatitur nga materialet AMCO AEPA-1 që njihen si shumë të qëndrueshme dhe të besueshme për standardizim. Standardet e turbulltësisë AMCO AEPA-1 janë një pezullim i stabilizuar i mikrorruazave të kopolimerit të stirenit divinilbenzen të ndërlidhur në ujë ultra të pastër. Këto rruaza janë kimikisht inerte dhe mbajnë ekuilibrin e tyre kimik në një mjedis ujor pavarësisht nga përqendrimi. Madhësia e grimcave, forma uniforme dhe indeksi i thyerjes i bëjnë këto sfera ideale për të karakterizuar thithjen dhe shpërndarjen e dritës për sjelljen 90° në gamën UV-VIS. Për më tepër, forma dhe madhësia sferike e rruazës ndihmon në parandalimin e akumulimit ose reshjeve të standardit. Për këto arsye, standardet AMCO AEPA-1 janë shumë të qëndrueshme. Ky standard përgatitet dhe ambalazhohet në një dhomë të pastër. Ato janë testuar dhe vërtetuar për saktësinë dhe qëndrueshmërinë dhe janë të çertifikuara si të lira nga çdo kimikate apo përbërje toksike. Të gjitha standardet e përgatitura krahasohen me solucionet standarde të turbullimit të formazinës. Vlerat e marra dhe data e analizës raportohen në certifikatën e dhënë të analizës. HI93124-2 përfshin një zgjidhje standarde me një lexim të pritur prej 125 EBC. Standardi i kalibrimit prodhohet në objektin tonë të prodhimit më të fundit duke përdorur materiale referuese të gjurmueshme NIST në një mjedis të kontrolluar nga temperatura.
 
 
I pajisur me Certifikate Analize
  • Numri lot
  • Data e skadencës
  • Vlera standarde
  • Matësi i referencës NIST i gjurmueshëm
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara