SKU
HI3820-100

Kite kimike testimi me reagentë zëvendësues për aciditetin (100 teste)- HI3820-100

5 260,19 Lekë
In stock

HI3820-100 janë reagentë për përcaktimin e aciditetit me anë të titullimit  me kitin e testeve kimike për aciditetin. Ka reagentë për deri 100 teste dhe përdoren me matësit e banakut ose me një fotometër portativ. Këta reagentë prodhohen me cilësinë më të lartë në fabrikën tonë dhe kanë të shënuar qartë numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe për gjurmueshmëri.

  • Reagentë të përgatitur me cilësinë më të lartë
  • Përgatitur me kimikate me pastërti të lartë
  • Kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri

HI3820-100 janë reagentë me cilësi të lartë duke i lejuar përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta të aciditetit me kitin kimikë. Këta reagentë ndjekin metodën metil-portokalli/fenolftaleinë për të përcaktuar përqendrimin e acidit të fortë/acidit total.

Për përcaktimin e acidit të fortë, titranti i hidroksidit të natriumit reagon me acidet e pranishme në mostër. Me shtimin e indikatorit të bromofenolit blu, tretësira kthehet nga e verdhë në jeshile/blu ndërsa arrin pikën përfundimtare të pH afër pH 4.5. Për përcaktimin e acidit total, i njohur gjithashtu si aciditeti i fenolftaleinës, hidroksidi i natriumit përdoret gjithashtu si titrues. Me shtimin e indikatorit të fenolftaleinës, tretësira merr ngjyrë rozë ndërsa arrin pikën përfundimtare të pH afër pH 8.3. Numri i mililitrave të titrantit të përdorur për të arritur pikën e duhur përfundimtare do të përcaktojë aciditetin si mg/L CaCO3 . Këta reagentë janë projektuar për t'u përdorur me mostra që kanë një interval aciditeti të pritshëm prej 0 deri në 100 mg/L dhe 0 deri në 500 mg/L CaCO3.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara