SKU
HI3897-010

Reagent të test kiteve të aciditetit të vajit të ullirit - HI3897-010

2 935,92 Lekë
In stock

HI3897-010 janë reagentë për përcaktimin e aciditetit të vajit të ullirit me anë të titullimit me Kit testin e Aciditetit të Vajit të Ullirit HI3897. Ka mjaft reagentë për rreth 10 teste për t'u përdorur me kitin e Hanës. Këto reagentë me cilësi të lartë janë prodhuar nga ne dhe kanë të shënuar qartë numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe.

  • Reagentë pre made për lehtësinë e përdorimit
  • Përgatitur me kimikate të pastërtisë së lartë
  • Ka të shënuar  datën e skadencës dhe numrin e LOTIT

HI3897-010 janë reagentë me cilësi të lartë , për të lejuar  përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta të aciditeti me Kitin e Testit të Aciditetit të Vajit të Ullirit HI3897. Këto reagentë ndjekin një metodë të titrimit të bazës acidike për të përcaktuar përqendrimin acid si acid oleik.

 

Për përcaktimin e aciditetit të vajit të ullirit, një titrant hidrooksid natriumi reagon me acidet e pranishme në mostër pas shpërbërjes në një reagent tretës organik. Me shtimin në mënyrë të menjëhershme të tretësirës bazë të titrantit, tretësira kthehet rozë ndërsa arrin pikën përfundimtare. Numri i mililitrave të titrantit të përdorur për të arritur deri në skajin e fundit do të përcaktojë përqindjen e aciditetit. Këto reagentë janë projektuar për t'u përdorur me mostrat që kanë një gamë të pritshme aciditeti prej 0.00 deri në 1.00% aciditet.

All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved