SKU
HI7031L

1413 µS/cm standard për përcjellshmërinë (shishe 500 ml) HI7031L

1 834,95 Lekë
In stock

HI7031L është një standard përcjellshmërie 1413 µS/cm që është përgatitur sipas standardeve NIST duke përdorur një tretësirë të klorurit të kaliumit. Solucionet e përcjellshmërisë Hanna kanë numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe janë të papërshkueshme nga ajri për të siguruar cilësinë e tretësirës. Linja e standardeve të përcjellshmërisë së Hanna-s janë formuluar posaçërisht për të skaduar 5 vjet nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.

  • Grafiku i temperaturës i vlerës aktuale µS/cm në temperatura të ndryshme të printuara në secilën shishe
  • Shishe e vulosur për të siguruar cilësi

Detajet

H7031L është një tretësirë përcjellshmërie me cilësi premium 1,413 µS/cm e standardizuar me një matës përcjellshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Materiali standard referues) në ujë të dejonizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e solucioneve përfshijnë balancat e certifikuara të kontrolluara me peshë, enë qelqi të klasës A dhe termometra të çertifikuar.

Shishe e vulosur

  • Siguron cilësi dhe freski të tretësirës

Çdo shishe e shënuar me numrin e lotit dhe datën e skadencës.

  • Buferët Hanna janë të formuluara posaçërisht për të pasur një skadencë prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.

Specifikimet

EC µS/cm @25°C 

1413 µS/cm 

Paketimi

shishe 

Sasia 

Madhësia 

500 ml 

Certifikata e Analizës 

jo

 All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved