SKU
HI83300-11

Kit I kuvetave CAL Check për HI83300 - HI83300-11

17 370,87 Lekë
In stock

Standardi i Kontrollit HI83300-11 CAL ofron një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin e MULTIPARAMETRIT në banak HI83300 dhe matësit pH. Ky grup standardesh me cilësi të lartë është prodhuar nga ne dhe vjen i furnizuar me një certifikatë të analizës. Çertifikata e analizës siguron numrin e lotit, vlerat referuese dhe datën e skadencës .

 • Vlerat e absorbimin në 420nm, 466nm, 525nm, 610nm, dhe zero
 • E pajisur me çertifikatën e analizës
 • I ripërdorshëm me qëndrueshmëri të gjatë

HI83300-11 është një grup me cilësi të lartë i standardeve të kalibrimi që lejon përdoruesit të bëjnë të vlefshme matjet e absorbimit duke përdorur standardet e çertifikuara të kontrollit CAL. HI83300-11 përfshin gjashtë kuveta të vulosura, duke përfshirë një për zerimin e matësit. Seti i kalibrimit prodhohet në strukturën tonë moderne të prodhimit duke përdorur kimikate të gradës reagente në një mjedis të kontrolluar nga temperatura. E furnizuar me çertifikatën e analizës

 • Numri i lotit
 • Data e skadimit
 • Vlera standarde @ 25°C
 • Matësi i referencës NIST i gjurmueshëm

Enë ruajtjeje të sigurta

 • Dritë aq sa duhet
 • Mbron nga thyerjet aksidentale

Kalibrimi i HI83300 Multiparameter Benchtop Photometer dhe pH matës është i shpejtë dhe i lehtë me STANDARDET CAL Check. Ekrani "CAL Check" udhëzon përdoruesin nëpërmjet matjes së çdo Standardi të Kontrollit CAL dhe aplikon korrektimet e kalibrimi të fabrikës në çdo matje. HI83300 ruan rezultatet e matjeve më të fundit të cilat mund të shihen në ekranin "CAL Check". Krahasoni këto rezultate me vlerat e shtypura në Çertifikatën e siguruar me çdo kuti të Standardeve të Kontrollit Hanna® CAL.

Për të kryer një vleftësim:

 1. Shtyp butonin e instalimit.
 2. Kontrollo CAL Check, pastaj shtyp Select.
 3. Ndiq mesazhet në ekran. Matësi do të nxitet për të matur çdo kuvetë të dhënë në kutinë e Standardeve të Kontrollit Hanna® CAL.

 

Pasi keni realizuar këto hapa jeni gati të masni..

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara