SKU
HI83314-02

FOTOMETËR DHE pH METER ( PER NE BANAK) I PËRDORUR PËR TË PËRCAKTUAR PARAMETRAT TË NDRYSHËM TË UJËRAVE TË NDOTUR ( DUKE PËRFSHIRË DHE COD )- HI83314

145 328,15 Lekë
In stock

HI83314 është një fotometër kompakt, multiparamet për matjen e parametrave të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusuese për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e qelqit.

Në instrument janë të programuara 10 parametra kyç të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza me 20 metoda të ndryshme. Parametrat për trajtimin e ujërave të zeza përfshijnë COD, Azot total dhe Fosfor total të cilat janë të rëndësishme për monitorimin e nutrientëve. HI83314 ofron gjithashtu një mënyrë matjeje absorbimi për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që do të donin të zhvillonin përqendrimin e tyre kundrejt  absorbimit.

Për të ruajtur hapësirën e vlefshme në banakun laboratorik,tani një metër mund të përdoret si për matjet fotometrike ashtu edhe për pH.

HI83314 photometer mat 10 parametra të ndryshme kyçe të cilësisë së ujërave të zeza duke përdorur 20 metoda të ndryshme. Parametri i Kërkesës për Oksigjen Kimik (COD) është përfshirë për trajtimin industrial dhe komunal të ujërave të zeza. Parametrat e fosforit dhe azotit të përfshirë janë të dobishëm për klientët komunalë të trajtimit të ujërave të zeza që duhet të monitorojnë procesin e tyre biologjik dhe heqjen e mbetjeve kimike.

Ky fotometër përmban një sistem optik inovativ që përdor filtrat e interferencës LED, lente fokusuese dhe si një fotodetektor silikoni për matjen e absorbimit dhe një detektor referimi për të mbajtur një burim të qëndrueshëm drite që  siguron lexime fotometrike të sakta cdo herë.Një hyrje dixhitale e elektrodës së pH është ,duke lejuar përdoruesin të masë pH nga një elektrode tradicionale qelqi. Elektroda dixhitale pH ka një mikroçip të ndërtuar brenda sondës që ruan të gjithë informacionin e kalibrimit. Pasja e informacionit të kalibrimit të ruajtur në sondë lejon shkëmbimin midis  elektrodave të pH-së pa pasur nevojë të rekalibrohet.Dy porte USB janë siguruar për transferimin e të dhënave në një usb ose kompjuter dhe për të përdorur si një burim energjie për matësin. Për lehtësi dhe portabilitetin e shtuar matësi mund të operojë gjithashtu në një bateri të brendshme 3.7 VDC Lithium-polymer të ringarkueshme.

HI83314 ofron një mënyrë matëse absorbimi që lejon që standardet CAL Check të përdoren për të bërë të vlefshme performancën e sistemit. Mënyra e absorbimit lejon përdoruesin të zgjedhë një nga 4 gjatësitë valore të dritës (420 nm, 466 nm, 525 nm, dhe 610 nm) për të matur përqendrimin e tyre kundrejt mënyrës së absorbimit. Kjo është e dobishme për përdoruesit me metodën e tyre kimike dhe për edukimin për të mësuar konceptin e absorbimit duke përdorur Ligjin Beer-Lambert.

 

KARAKTERISTIKA

Backlit 128 x 64 Pixel Display LCD Grafike

 • Ekrani grafik i backlit lejon shikimin e lehtë në kushte të ulëta drite
 • 128 x 64 Pixel LCD ofron një mundësi më të lehtë përdorimi, kontrolli

Kronometër për matjet fotometrike

 • Matjet merren kur koha e countdoën mbaron.
 • Kronometuesi siguron që të gjitha leximet të merren në intervalet e duhura të reagimit pavarësisht nga përdoruesi për konsistencë më të mirë në matje

Absorbanca

 • Kuvetat ekskluzive CAL Check të Hanës për vleftësimin e burimit të dritës dhe detektorit
 • Lejon përdoruesin të lidh përqëndrimin me absorbancën për një gjatësi vale specifike , ose I mëson përdoruesit principet e fotometrisë

Njësi matëse

 • Njësia e përshtatshme e masës shfaqet në varësi të lëndës

Konvertimi I rezultateve

 • Konvertimi automatikisht i leximeve me shtypjen e një butoni.

Mbulesa e kuvetës

 • Ndalon rrezatimin të bjere në mostër dhe të afektoj rezultatet

Hyrje dixhitale e elektrodës pH

 • Mat pH dhe temperaturën me një sondë të vetme
 • Praktika e Mirë Laboratorike (GLP) për të gjurmuar informacionin e kalibrimi duke përfshirë datën, kohën, tamponët e përdorur, kompensimin dhe pjerrësinë për gjurmueshmërinë
 • pH CAL Kontrollon përdoruesit për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimi
 • Kursimi i hapësirës duke pasur një matës pH dhe fotometër të ndërtuar në një meter

Hyrja e të dhënave

 • Deri në 1000 lexime fotometrike mund të ruhen duke shtypur thjesht butonin LOG.
 • ID e mostrës dhe ID e përdoruesit mund të shtohen duke përdorur keypad alfanumerik

Lidhjet e mundshme

 • Leximet e regjistruara mund të transferohen shpejt dhe lehtë në një usb duke përdorur portën usb- A ose në një kompjuter duke përdorur portin micro USB-B
 • Të dhënat eksportohen si një .File CSV për përdorim me programet e përbashkëta të fletëve të përhapjes

Indikator I statusit të baterisë

 • indicator për të treguar sa bateri ju ka ngelur

Mesazhet “error”

 • mesazhe rreth kalibrimit , buferit, elektrodës

CFARË DO T’JU SHFAQET JU NË EKRAN?

 

 

 • TË SELEKTONI METODËN QË DO TË PËRDORNI

Përdoruesit mund të zgjedhin një nga 20 metodat dhe 4 metodat e absorbancës.

 

 

 • FUTJA E TË DHËNAVE

Mund të ruhen mbi 1000 lexime dhe të përdoren më pas kur t’ju nevojiten

 

 

 • MATËSI I Ph

Të zgjedhësh metodën për matjen e pH lejon kështu fotometrin të përdoret si një matës professional pH me disa karakteristika si kompensuesin e temperaturës, kalibrimin ( 1 ose 2 pika) , GLP.

 

 • ADAPTORI I KUVETAVE

HI83314 është I pajisur me nje adaptor 16 mm kuvete

 

 • METODAT TRETJEJE

I përputhshëm me metodat e lira të COD (EPA, ISO dhe merkuri), reagentat e azotit dhe fosforit të paketuara.Reagentët shiten veçmas.

 

 

 • REAKTORI COD

Një reaktor COD përdoret për të ngrohur mostrat. Mostrat duhet të ngrohen në një temperaturë specifike për një kohë të gjatë duke e bërë HI839800 një instrument të rëndësishëm që kërkohet për të pasur një sistem të plotë të mbikqyrjes së trajtimit të ujërave të zeza.

 

SISTEMI I AVANCUAR OPTIK

Projekti inovativ

HI83314 është projektuar me një sistem optik inovativ që përfshin një ndarës rrezesh në mënyrë që drita të mund të përdoret për leximet e absorbimeve dhe për një detektor referimi. Detektori i referencës monitoron intensitetin e dritës dhe modulon kur ka rrëshqitje për shkak të luhatjes së fuqisë ose ngrohjes së komponentëve optikë. Secila pjesë ka një rol të rëndësishëm në sigurimin e performancës së pakrahasueshme nga një fotometër.

Burimi LED ( me eficense të lartë)

Një burim drite LED ofron performancë superiore në krahasim me një llambë tungsten. LED kanë një efektshmëri shumë më të lartë të ndricimit, duke siguruar më shumë dritë ndërsa përdorin më pak fuqi. Ato prodhojnë gjithashtu shumë pak nxehtësi, gjë që mund të sjell në komponentët optikë një stabilitet elektronik. LED janë në dispozicion të një game të gjerë gjatësish valore, ndërsa llambat tungsten supozohet të jenë dritë e bardhë (të gjitha gjatësitë valore të dritës së dukshme) por në të vërtetë kanë një dalje të dobët të dritës blu/violet.

Interferenca ( filtra me kualitet të lartë)

Filtrat jo vetëm që sigurojnë saktësi më të madhe të gjatësinë e valës (± 1 nm) por janë jashtëzakonisht efikas. Filtrat e përdorur lejojnë deri në 95% të dritës nga LED të transmetohet në krahasim me filtrat e tjerë që janë vetëm 75% efikase. Efikasiteti më i lartë lejon një burim drite më të shndritshëm dhe më të fortë. Rezultati përfundimtar është stabiliteti më i lartë i matjes dhe më pak gabim në gjatësinë valore.

Detektori i referimit për një burim drite të qëndrueshëm

Një ndarës i rrezeve përdoret si pjesë e sistemit të brendshëm të referencës së fotometrit HI83314. Detektori referues kompenson çdo problem për shkak të luhatjeve të fuqisë ose ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Tani mund të mbështeteni në një burim të qëndrueshëm drite midis matjes suaj bosh (zero) dhe matjes së mostrës.

Madhësi e madhe kuvette

Qeliza e HI83314 përshtatet me një kuvet të rrumbullakët prej qelqi me një gjatësi prej 25 mm . Së bashku me komponentët optikë të avancuar, madhësia më e madhe e kuvetit në masë të madhe redukton gabimet në rrotullim nga shenja treguese e kuvetave. Gjatësia relativisht e gjatë e  mostrave lejon që drita të kalojë përmes më shumë zgjidhjes së mostrës, duke siguruar matje të sakta edhe në mostrat e absorbimit të ulët.

Lente fokusuese për më shumë dritë

Shtimi i një lenteje fokusuese lejon mbledhjen e të gjithë dritës që del nga kuveta dhe përqendrimin e dritës në fotodetektor . Kjo qasje e re për matjet fotometrike anullon gabimet nga papërsosmëritë dhe gërvishtjet e pranishme në kuvetën e qelqit duke eliminuar nevojën për të indeksuar kuvetën.

 

Specifikimet

 

Specifikime Detaje
sku HI83314-01
Saktesia e gjatesise se vales ±1 nm
Burimi i drites 5 LEDs me  420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, me 610 nm gjatesi vale
Gjeresia e spektrit 8 nm
Input Channels 1 pH electrode input dhe 5 gjatesi fotometri
pH Electrode digital pH electrode (nuk perfshihen)
Logging Type komanta e log in me user name dhe sample ID optional input
Logging Memory 1000 lexime
Konduktiviteti USB-A host for flash drive; micro-USB-B per ndezjen dhe lidhjen me pc
GLP Te dhenat e kalibrimit
Display 128 x 64 pixel LCD 
Tipi i baterise/Jeta e saj 3.7 VDC Li-bateri e rikarikueshme polimeri / >500 matje fotometrike ose 50 ore matje te vazhdueshme te pH
Lidhja me energjine 5 VDC USB 2.0 power adapter me USB-A ne micro-USB-B cable (e perfshire)
Mjedisi 0 ne 50.0 oC (32 ne 122.0 oF); 0 ne 95% RH, non-condensing
Dimensionet 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
Pesha 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometer/Kolorimeter Light Detector silicon photodetector
Tipi i kuvetes round, 24.6 mm
Numri i metodes 128 max.
Informacion* E pajisur me kuveta dhe kapak(4 ea.), cope per te fshire kuvetat, USB ne micro USB cable connector, power adapter dhe manual instruksionesh.
Garanci 2 vite
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara