SKU
HI83325-02

Fotometri për analizimin e lëndëve ushqyese-HI83325

96 885,44 Lekë
In stock

HI83325 është një fotometër kompakt me shumë parametra për përdorim në laboratorin mjedisor ose në terren. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit. Ky matës ka 9 metoda të ndryshme të programuara që matin 8 parametrat kryesorë të cilësisë së ujit të lëndëve ushqyese të bimëve dhe gjithashtu ofron një mënyrë matjeje të absorbimit për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që dëshirojnë të zhvillojnë lakoret e tyre të kalibrimit. Parametrat specifikë të lëndëve ushqyese të bimëve përfshijnë kaliumin, kalciumin dhe magnezin. Për të kursyer hapësirë të vlefshme në tavolinën e laboratorit, HI83325 dyfishohet si një matës profesional i pH me hyrjen e tij dixhitale të elektrodës pH/temperaturë. Tani një metër mund të përdoret për matjet fotometrike dhe pH.

Fotometri i tavolinës HI83325 mat 8 parametra të ndryshëm kyç të cilësisë së ujit duke përdorur 9 metoda të ndryshme. Ky fotometër përmban një sistem optik inovativ që përdor LED, filtra të interferencës me brez të ngushtë, lente fokusimi dhe një fotodetektor silikoni për matjen e absorbimit dhe një detektor referimi për të mbajtur një burim të qëndrueshëm drite që siguron lexime fotometrike të sakta dhe të përsëritshme çdo herë.

Monitorimi i vazhdueshëm dhe i plotë i lëndëve ushqyese të bimëve është thelbësor për ruajtjen e rritjes dhe riprodhimit të shëndetshëm. Kjo është e lehtë me HI83325, një mënyrë gjithëpërfshirëse për të monitoruar lëndët ushqyese jetike të bimëve si kaliumi, kalciumi dhe magnezi. I kërkuar në sasi të mëdha, kaliumi luan një rol jetik në përthithejn e ujit dhe rregullimin e enzimave. Kalciumi ndihmon në forcimin e mureve të qelizave bimore duke i mbrojtur nga stresi dhe nxehtësia ndërsa magnezi ndihmon në ndërtimin e një sistemi të fortë imunitar.

Një hyrje dixhitale e elektrodës së pH-it lejon përdoruesin të masë pH me një elektrodë tradicionale qelqi. Elektroda dixhitale e pH ka një mikroçip të integruar brenda sondës që ruan të gjithë informacionin e kalibrimit. Mbajtja e informacionit të kalibrimit në sondë lejon shkëmbimin e nxehtësisë midis elektrodave të pH-it pa pasur nevojë të rikalibrohet. Të gjitha matjet e pH kompensohen automatikisht për intervalet e temperaturës me një termistor të integruar të vendosur në majën e llambës për matje të shpejtë dhe të saktë të temperaturës.

HI83325 ofron një modalitet të matjes së absorbimit që lejon përdorimin e standardeve CAL Check për të vërtetuar performancën e sistemit. Modaliteti i absorbimit lejon përdoruesin të zgjedhë një nga tre gjatësitë e valëve të dritës (420 nm, 466 nm dhe 525 nm) për të matur përqendrimin e tyre kundrejt mënyrës së absorbimit. Kjo është e dobishme për përdoruesit që me metodën e tyre kimike dhe për profesorët që të mësojnë konceptin e absorbimit duke përdorur ligjin e  Lambert-Beer-it. Janë dhënë dy porte USB për transferimin e të dhënave në një flash drive ose kompjuter dhe për t'u përdorur si burim energjie për njehsorin. Për komoditet dhe transportueshmëri më të madhe, njehsori mund të funksionojë edhe me një bateri të brendshme të ringarkueshme me polimer-litium 3,7 VDC.

Karakteristikat dhe Përfitimet

 Ekran grafik LCD 128 x 64 pixel me ndriçim të pasëm

Ekrani grafik me ndriçim të pasmë lejon shikimin e lehtë në kushte me dritë të ulët.LCD 128 x 64 pixel lejon një ndërfaqe të thjeshtuar përdoruesi me çelësa virtualë dhe ndihmë në ekran për të udhëhequr përdoruesin gjatë përdorimit të njehsorit.

Kohëmatësi i integruar për matjet fotometrike

Kohëmatësi i numërimit mbrapsht siguron që të gjitha leximet të merren në intervalet e duhura të reaksionit.

Mënyra e absorbimit

Kuvetat ekskluzive CAL Check të Hanna-s për kontollin e burimit të dritës dhe detektorit, lejojnë që përdoruesi të grafikojë përqendrimin kundrejt absorbimit për një gjatësi vale specifike .

Njësitë matëse

Njësia matëse e përshtatshme shfaqet në ekran për lexim.

Konvertimi i rezultatit

Shndërroni automatikisht leximet në njësi të tjera kimike me një buton.

Mbulesa e kuvetës

Ndihmon në parandalimin e ndikimit të dritës së humbur në matjet.

Hyrja dixhitale e elektrodës pH

  • Matni pH dhe temperaturën me një sondë të vetme.
  • Praktika laboratorike (GLP) siguron gjurmimin e informacionit të kalibrimit duke përfshirë datën, kohën dhe buferët e përdorur.
  • Kontrolli i pH CAL sinjalizon përdoruesin për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit.
  • Kursimi i hapësirës duke pasur një matës pH dhe fotometër të integruar në një metër.

Regjistrimi i të dhënave

Deri në 1000 lexime fotometrike dhe pH mund të ruhen thjesht duke shtypur butonin e dedikuar LOG. Leximet e regjistruara rikujtohen po aq lehtë duke shtypur butonin RCL. Shembulli i ID-së dhe informacioni i ID-së së përdoruesit mund të shtohen në një lexim të regjistruar duke përdorur tastierën alfanumerike.

Lidhja

  • Leximet e regjistruara mund të transferohen shpejt dhe lehtë në një flash drive duke përdorur portën USB-A ose në një kompjuter duke përdorur portën mikro USB-B.
  • Të dhënat trasportohen si skedar .CSV file  për përdorim me programet e zakonshme të llogaritëse.

Treguesi i statusit të baterisë

Tregon sasinë e mbetur të jetëgjatësisë së baterisë.

Mesazhet e gabimit

  • Mesazhet e gabimit fotometrik përfshijnë mungesën e kapakut, mungesën e vlerës zero dhe të sinjalizojnë kur standardi ka përqendrim shumë të ulët.
  • Mesazhet e kalibrimit të pH përfshijnë elektrodën e pastër, buferrin kontrollues dhe sondën e  kontrollit.

Veçoritë në ekran

Përzgjedhja e metodës

Përdoruesit mund të zgjedhin lehtësisht një nga 20 metodat e matjes nëpërmjet butonit të dedikuar METHOD.

 

Regjistrimi i të dhënave

Deri në 1000 lexime matjeje mund të regjistrohen me ID-në e përdoruesit dhe të mostrës dhe të rikthehen për përdorim në të ardhmen.

 

Mënyra e matjes së pH

Zgjedhja e mënyrës së matjes së pH lejon që fotometri të përdoret si një matës pH profesional me shumë veçori, duke përfshirë matjet e kompensuara të temperaturës, kalibrimin automatik me dy pika dhe GLP.

Sistemi i avancuar optik

Dizajn inovativ

HI83325 është projektuar me një sistem optik inovativ që përfshin një ndarës rrezesh në mënyrë që drita të mund të përdoret për leximet e absorbimit dhe për një detektor referimi. Detektori i referencës monitoron intensitetin e dritës dhe modulon kur ka lëvizje për shkak të luhatjeve të energjisë ose ngrohjes së komponentëve optikë. Çdo pjesë ka një rol të rëndësishëm në ofrimin e performancës nga një fotometër.

 

Burimi i dritës LED me efikasitet të lartë

Një burim drite LED ofron performancë superiore në krahasim me një llambë tungsteni. LED kanë një efikasitet ndriçues shumë më të lartë, duke siguruar më shumë dritë duke përdorur më pak energji. Ata gjithashtu prodhojnë shumë pak nxehtësi, e cila përndryshe mund të ndikojë në komponentët optikë dhe stabilitetin elektronik. LED janë të disponueshëm në një grup të gjerë gjatësi vale, ndërsa llambat tungsten supozohet të jenë dritë të bardhë (të gjitha gjatësitë e valëve të dritës së dukshme), por në fakt kanë një dalje të dobët të dritës blu/vjollcë.

Filtra me interferencë në një brez të ngushtë me cilësi të lartë

Filtri i interferencës me brez të ngushtë jo vetëm që siguron saktësi më të madhe të gjatësisë valore (+/- 1 nm), por është jashtëzakonisht efikas. Filtrat e përdorur lejojnë që deri në 95% të dritës nga LED të transmetohet në krahasim me filtrat e tjerë që janë vetëm 75% efikas. Efikasiteti më i lartë lejon një burim drite më të ndritshëm dhe më të fortë. Rezultati përfundimtar është qëndrueshmëri më e lartë e matjes dhe më pak gabime.

Detektor referimi për një burim të qëndrueshëm drite

Një ndarës rrezesh përdoret si pjesë e sistemit të brendshëm të referencës së fotometrit HI83325. Detektori i referencës kompenson çdo zhvendosje për shkak të luhatjeve të energjisë ose ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Tani mund të mbështeteni në një burim të qëndrueshëm drite midis matjes suaj (zero) dhe matjes së mostrës.

Kuveta me madhësi të madhe

Qeliza e mostrës së HI83325 përshtatet me një kuvetë të rrumbullakët, xhami me një gjatësi 25 mm. Së bashku me komponentët optikë të avancuar, madhësia më e madhe e kuvetës redukton shumë gabimet në rrotullim nga shenja e indeksimit të kuvetave. Gjatësia relativisht e gjatë e kuvetës së kampionit lejon që drita të kalojë më shumë nga solucioni i mostrës, duke siguruar matje të sakta edhe në mostrat me absorbim të ulët.

 

Lente fokusimi për rendiment më të madh të dritës

Shtimi i një lente fokusimi në shtegun optik lejon mbledhjen e të gjithë dritës që del nga kuveta dhe fokusimin e dritës në foto detektorin e silikonit. Kjo qasje e re ndaj matjeve fotometrike anulon gabimet nga papërsosmëritë dhe gërvishtjet e pranishme në kuvetën e xhamit duke eleminuar nevojën për të ndryshuar kuvetën.

 

Specifikimet: 

sku

HI83325-02

Saktësia e gjatësisë së valës

±1 nm

Burimi dritës

5 LEDs me 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, dhe 610 nm

filtra me bande të ngushta interference

Gjerësia e brezit spektral

8 nm

Input Channels

1 hyrje e elektrodës pH dhe 5 gjatësi vale për fotometër

pH Electrode

Elektroda dixhitale pH (nuk përfshihet)

Lloji i regjistrimit

Hyrje opsionale me emrin e përdoruesit dhe ID-në e mostrës

Memorja e regjistrimit

1000 lexime

Lidhja

USB-A host për flash drive; micro-USB-B për lidhjen e energjisë dhe kompjuterit

GLP

Të dhënat e kalibrimit për elektrodën e lidhur pH

Ekrani

128 x 64 pixel LCD me dritë të pasme

Lloji i baterisë/ jetëgjatësia

Bateri e rikarikueshme 3,7 VDC me polimer / >500 matje fotometrike ose

50 orë matje të vazhdueshme të pH

Fuqia e baterisë

Përshtatës i rrymës 5 VDC USB 2.0 me kabllo USB-A në mikro-USB-B (përfshirë)

Mjedisi

0 në 50.0 oC (32 në 122.0 oF); 0 në 95% RH, (nuk përfshihet)

Dimensione

206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")

Pesha

1.0 kg (2.2 lbs.)

Detektor i dritës në fotometër/kolorimetër

fotodetektor silikoni

Lloji i kuvetës

rrethore, 24.6 mm

Numri i metodave

128 max.

Informacion*

Furnizohet me kuveta për mostrat dhe kapakë (4 ea.), leckë për fshirjen e kuvetave,

Lidhës i kabllove USB, në mikro USB, përshtatës i energjisë dhe manual udhëzimi.

Garancia

2 vite

Shënime

*Reagentët nuk përfshihen.

 

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara