SKU
HI83325-11

Kit me kuveta për fotometrin HI83325-11

17 370,87 Lekë
In stock

Hi83325-11 CAL Check Standards ofron një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe vlefshmërinë e Fotometrit HI83325. Ky grup standardesh me cilësi të lartë  vjen së bashku  me një certifikatë të analizës. Çertifikata e analizës siguron numrin e lotit, vlerat referuese dhe datën e skadimit për gjurmueshmërinë kur çertifikon fotometrin.

  • Vlerat e absorbimin në 420nm, 466nm, 525nm, 610nm, dhe zero
  • E pajisur me çertifikatën e analizës
  • I ripërdorshëm me qëndrueshmëri të gjatë

Detaje

HI83325-11 lejon përdoruesit të bëjnë të vlefshme matjet e absorbimit duke përdorur standardet e çertifikuara Cal Check. HI83325-11 përfshin gjashtë kuveta të vulosura, duke përfshirë një për zerimin e matësit. Seti i kalibrimit prodhohet në strukturën tonë moderne duke përdorur kimikate të gradës reagente në një mjedis të kontrolluar nga temperatura. E furnizuar me çertifikatën e analizës

  • Numri i lotit
  • Data e skadimit
  • Vlera standarde @ 25°C
  • Matësi i referencës NIST i gjurmueshëm

Vleftimi i Fotometrit HI83325 është i shpejtë dhe i lehtë me Standardet CAL Check. Ekrani "CAL Check" udhëzon përdoruesin nëpërmjet matjes së çdo Standardi të Kontrollit CAL dhe aplikon korrektimet e kalibrimi të fabrikës në çdo matje. HI83303 ruan rezultatet e matjeve më të fundit CAL Check të cilat mund të shihen në ekranin "CAL Check". Krahasoni këto rezultate me vlerat e shtypura në Çertifikatën e siguruar me çdo kuti të Standardeve të Kontrollit Hanna® CAL. Për të kryer një vleftësim:

  1. Shtyp butonin e instalimit.
  2. Cal Check, pastaj shtyp Select.
  3. Ndiq mesazhet në ekran.

Tani jeni gati të masni..

Specifikime

Paketa

standardet e vulosura: 0nm, 420nm, 466nm, 525nm, 610nm

Sasia

1 setTë gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara