SKU
HI83326-02

Fotometër për pishina dhe Spa - HI83326

92 621,36 Lekë
In stock

Fotometëri HI83326 për pishinat dhe SPA-të është një fotometër kompakt për përcaktimin e shumë parametra për ujrat e pishinave dhe spa-ve. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit. Ky matës ka 12 metoda të ndryshme të programuara që matin 11 parametra kyç të cilësisë së ujit. Parametrat e pishinës dhe spa-ve përfshijnë alkalinitetin, klorin e lirë, nitritin dhe fosfatin, të cilat janë kritike për ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm. Për të kursyer hapësirë të vlefshme në tavolinën e laboratorit, HI83326 dyfishohet si një matës profesional i pH me vendosjen e elektrodës digjitale pH/temperaturë. Tani mund të përdoret për matjet fotometrike dhe pH.

Fotometri HI83326 mat 11 parametra të ndryshëm kyç të cilësisë së ujit duke përdorur 12 metoda të ndryshme. Ky fotometër përmban një sistem optik inovativ që përdor LED, filtra të interferencës me brez të ngushtë, lente fokusimi dhe një fotodetektor silikoni për matjen e absorbimit dhe një detektor referimi për të mbajtur një burim të qëndrueshëm drite që siguron lexime fotometrike të sakta dhe të përsëritshme çdo herë. I krijuar për industrinë e pishinave dhe spa-ve që uji të mbahet në një gjendje të sigurt dhe të këndshme për notarët.

Në trajtimin e ujit të pishinës dhe spa-ve, dezinfektimi është thelbësor për të hequr bakteret dhe për të kontrolluar organizmat shqetësues si algat që mund të ndodhen në pishinë, spa, pajisje filtrimi ose tubacione. Ekzistojnë një numër i komponimeve dezinfektuese të disponueshme, duke përfshirë klorin, bromin dhe ozonin. Për të arritur kushte ideale të ujit, uji kërkon testime në baza ditore dhe ndonjëherë çdo orë për të siguruar që ka mjaft dezinfektues të mbetur dhe për të ruajtur nivelet e pH. Po aq e rëndësishme është ngurtësia dhe alkaliniteti i kalciumit; këto nivele duhet të monitorohen çdo javë për të siguruar që uji i pishinës ose i spa-së është i balancuar për të shmangur korrozionin dhe formimin e smërçeve.

 

Elektroda dixhitale e pH ka një mikroçip të integruar brenda sondës që ruan të gjithë informacionin e kalibrimit. Të gjitha matjet e pH kompensohen automatikisht për intervalet e temperaturës me një termistor të integruar të vendosur në majën e llambës, një sensor për matje të shpejtë dhe të saktë të temperaturës. HI83326 ofron një modalitet të matjes së absorbimit që lejon përdorimin e standardeve CAL Check për të kontrolluar performancën e sistemit. Modaliteti i absorbimit lejon përdoruesin të zgjedhë një nga tre gjatësitë e valëve të dritës (525 nm, 575 nm dhe 610 nm) për të matur.Kjo është e dobishme për përdoruesit për metodën e tyre kimike dhe për mësuesit që të mësojnë konceptin e absorbimit duke përdorur ligjin Beer-Lambert.

Janë dhënë dy porte USB për transferimin e të dhënave në një flash drive ose kompjuter dhe për t'u përdorur si burim energjie për njehsorin. Për komoditet dhe transportueshmëri më të madhe, njehsori mund të funksionojë edhe me një bateri të brendshme të ringarkueshme me polimer-litiumi 3,7 VDC.

 

Karakteristikat dhe Përfitimet

 

Ekran grafik LCD 128 x 64 pixel me ndriçim të pasëm

 • Ekrani grafik me ndriçim të pasmë lejon shikimin e lehtë në kushte me dritë të ulët.LCD 128 x 64 pixel lejon një ndërfaqe të thjeshtuar përdoruesi me çelësa virtualë dhe ndihmë në ekran për të udhëhequr përdoruesin gjatë përdorimit të njehsorit.

Kohëmatësi i integruar për matjet fotometrike

 • Kohëmatësi i numërimit mbrapsht siguron që të gjitha leximet të merren në intervalet e duhura të reaksionit.

Mënyra e absorbimit

 • Kuvetat ekskluzive CAL Check të Hanna-s për kontollin e burimit të dritës dhe detektorit, lejojnë që përdoruesi të grafikojë përqendrimin kundrejt absorbimit për një gjatësi vale specifike .

Njësitë matëse

 • Njësia matëse e përshtatshme shfaqet në ekran për lexim.

Konvertimi i rezultatit

 • Shndërroni automatikisht leximet në njësi të tjera kimike me një buton.

Mbulesa e kuvetës

 • Ndihmon në parandalimin e ndikimit të dritës së humbur në matjet.

Hyrja dixhitale e elektrodës pH

 • Matni pH dhe temperaturën me një sondë të vetme.
 • Praktika laboratorike (GLP) siguron gjurmimin e informacionit të kalibrimit duke përfshirë datën, kohën dhe buferët e përdorur.
 • Kontrolli i pH CAL sinjalizon përdoruesin për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit.
 • Kursimi i hapësirës duke pasur një matës pH dhe fotometër të integruar në një meter.

Regjistrimi i të dhënave

 • Deri në 1000 lexime fotometrike dhe pH mund të ruhen thjesht duke shtypur butonin e dedikuar LOG. Leximet e regjistruara rikujtohen po aq lehtë duke shtypur butonin RCL. Shembulli i ID-së dhe informacioni i ID-së së përdoruesit mund të shtohen në një lexim të regjistruar duke përdorur tastierën alfanumerike.

Lidhja

 • Leximet e regjistruara mund të transferohen shpejt dhe lehtë në një flash drive duke përdorur portën USB-A ose në një kompjuter duke përdorur portën mikro USB-B.
 • Të dhënat trasportohen si skedar .CSV file  për përdorim me programet e zakonshme të llogaritëse.

Treguesi i statusit të baterisë

 • Tregon sasinë e mbetur të jetëgjatësisë së baterisë.

Mesazhet e gabimit

 • Mesazhet e gabimit fotometrik përfshijnë mungesën e kapakut, mungesën e vlerës zero dhe të sinjalizojnë kur standardi ka përqendrim shumë të ulët.
 • Mesazhet e kalibrimit të pH përfshijnë elektrodën e pastër, buferrin kontrollues dhe sondën e  kontrollit.

 

Veçoritë në ekran

 

 

Përzgjedhja e metodës

Përdoruesit mund të zgjedhin lehtësisht një nga 20 metodat e matjes nëpërmjet butonit të dedikuar METHOD.

 

 

Regjistrimi i të dhënave

Deri në 1000 lexime matjeje mund të regjistrohen me ID-në e përdoruesit dhe të mostrës dhe të rikthehen për përdorim në të ardhmen.

 

 

Mënyra e matjes së pH

Zgjedhja e mënyrës së matjes së pH lejon që fotometri të përdoret si një matës pH profesional me shumë veçori, duke përfshirë matjet e kompensuara të temperaturës, kalibrimin automatik me dy pika dhe GLP.

 

Sistemi i avancuar optik

 

Dizajn inovativ

HI83326 është projektuar me një sistem optik inovativ që përfshin një ndarës rrezesh në mënyrë që drita të mund të përdoret për leximet e absorbimit dhe për një detektor referimi. Detektori i referencës monitoron intensitetin e dritës dhe modulon kur ka lëvizje për shkak të luhatjeve të energjisë ose ngrohjes së komponentëve optikë. Çdo pjesë ka një rol të rëndësishëm në ofrimin e performancës nga një fotometër.

 

Burimi i dritës LED me efikasitet të lartë

Një burim drite LED ofron performancë superiore në krahasim me një llambë tungsteni. LED kanë një efikasitet ndriçues shumë më të lartë, duke siguruar më shumë dritë duke përdorur më pak energji. Ata gjithashtu prodhojnë shumë pak nxehtësi, e cila përndryshe mund të ndikojë në komponentët optikë dhe stabilitetin elektronik. LED janë të disponueshëm në një grup të gjerë gjatësi vale, ndërsa llambat tungsten supozohet të jenë dritë të bardhë (të gjitha gjatësitë e valëve të dritës së dukshme), por në fakt kanë një dalje të dobët të dritës blu/vjollcë.

 

Filtra me interferencë në një brez të ngushtë me cilësi të lartë

Filtri i interferencës me brez të ngushtë jo vetëm që siguron saktësi më të madhe të gjatësisë valore (+/- 1 nm), por është jashtëzakonisht efikas. Filtrat e përdorur lejojnë që deri në 95% të dritës nga LED të transmetohet në krahasim me filtrat e tjerë që janë vetëm 75% efikas. Efikasiteti më i lartë lejon një burim drite më të ndritshëm dhe më të fortë. Rezultati përfundimtar është qëndrueshmëri më e lartë e matjes dhe më pak gabime.

 

Detektor referimi për një burim të qëndrueshëm drite

Një ndarës rrezesh përdoret si pjesë e sistemit të brendshëm të referencës së fotometrit HI83326. Detektori i referencës kompenson çdo zhvendosje për shkak të luhatjeve të energjisë ose ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Tani mund të mbështeteni në një burim të qëndrueshëm drite midis matjes suaj (zero) dhe matjes së mostrës.

 

Kuveta me madhësi të madhe

Qeliza e mostrës së HI83326 përshtatet me një kuvetë të rrumbullakët, xhami me një gjatësi 25 mm. Së bashku me komponentët optikë të avancuar, madhësia më e madhe e kuvetës redukton shumë gabimet në rrotullim nga shenja e indeksimit të kuvetave. Gjatësia relativisht e gjatë e kuvetës së kampionit lejon që drita të kalojë më shumë nga solucioni i mostrës, duke siguruar matje të sakta edhe në mostrat me absorbim të ulët.

Lente fokusimi për rendiment më të madh të dritës

Shtimi i një lente fokusimi në shtegun optik lejon mbledhjen e të gjithë dritës që del nga kuveta dhe fokusimin e dritës në foto detektorin e silikonit. Kjo qasje e re ndaj matjeve fotometrike anulon gabimet nga papërsosmëritë dhe gërvishtjet e pranishme në kuvetën e xhamit duke eleminuar nevojën për të ndryshuar kuvetën.

 

Specifikimet:

 

 

sku HI83326-02
Saktësia e gjatësisë së valës ±1 nm
Burimi dritës 5 LEDs me 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, dhe 610 nm filtra me bande të ngushta interference
Gjerësia e brezit spektral 8 nm
Input Channels 1 hyrje e elektrodës pH dhe 5 gjatësi vale për fotometër
Elektroda e pH-it  Elektroda dixhitale pH (nuk përfshihet)
Lloji i regjistrimit Hyrje opsionale me emrin e përdoruesit dhe ID-në e mostrës
Memorja e regjistrimit 1000 lexime
Lidhja USB-A host për flash drive; micro-USB-B për lidhjen e energjisë dhe kompjuterit
GLP Të dhënat e kalibrimit për elektrodën e lidhur pH
Ekrani 128 x 64 pixel LCD me dritë të pasme
Lloji i baterisë/ jetëgjatësia

Bateri e rikarikueshme 3,7 VDC me polimer / >500 matje fotometrike ose 50 orë matje të vazhdueshme të pH

Fuqia e baterisë Përshtatës i rrymës 5 VDC USB 2.0 me kabllo USB-A në mikro-USB-B (përfshirë)
Mjedisi

0 në 50.0 oC (32 në 122.0 oF); 0 në 95% RH, (nuk përfshihet)

Dimensioni 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
Pesha 1.0 kg (2.2 lbs.)
Detektor i dritës në fotometër/kolorimetër fotodetektor silikoni
Lloji i kuvetës rrethore, 24.6 mm
Numri i metodave 128 max.
Informacion*

Paketohet me kuveta për mostrat dhe kapakë (4),

leckë për fshirjen e kuvetave, lidhës i kabllove USB,

në mikro USB, përshtatës i energjisë dhe manual udhëzimi.

Garancia 2 vite
Shënime *Reagentët nuk përfshihen.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara