SKU
HI84500-55

Standardi kalibrues për pompën për titruesin e vogël të dioksidit të squfurit HI84500-55

4 526,21 Lekë
In stock

HI84500-55 është një tretësirë me vëllim 120 mL që përdoret për të kalibruar sistemin e dozimit të Mini Titruesit të Dioksidit të Squfurit HI84500 për Analizimin e Verës. Një pompë dozimi e kalibruar lejon përcaktimin e saktë të sasisë së titrantit të përdorur gjatë kryerjes së një titrimi. Sasia e volumit të dozuar së bashku me përqendrimin e titrantit përdoret nga formula e para-programuar brenda HI84500 për përcaktimin e përqendrimit të saktë të dioksidit të squfurit. Procedura e kalibrimit të pompës duhet të kryhet sa herë që zëvendësohet elektroda.

  • Tretësirë e standardizuar
  • Data e skadencës dhe numri i lotit të shënuara qartë
  • Shishe e papërshkrueshme nga ajri
 
 
 

Detajet

Analiza e dioksidit të squfurit në verë, siç kryhet në mini-titruesin HI84500, kërkon një përgatitje të thjeshtë të kampionit, një pompë dozimi titranti me cilësi të lartë, detektor potenciometrik të pikës fundore dhe llogaritje automatike. Për të ruajtur saktësinë e lartë të titruesit, kryhet një procedurë e thjeshtë kalibrimi me pompë me tretësirën e kalibrimit të pompës HI84500-55. Procedura e kalibrimit të pompës duhet të kryhet sa herë që zëvendësohet titruesi, shiringa, tubi ose elektroda ORP. Duhet të kryhen kalibrime periodike për të përcaktuar me saktësi nivelet e dioksidit të squfurit të lirë dhe total në verë. HI84500 përcakton përqendrimin e lirë dhe total të dioksidit të squfurit në verë duke përdorur metodën Ripper. IO-  + 5I-  + 6H+  → 3I2  + 3H2O Jodi i prodhuar reagon me dioksidin e squfurit në verë sipas reaksionit redoks më poshtë: H2SO3  + I2  → H2SO4  + 2HI

Specifikimet

Shishet e paketimit RH Madhësia 120 mL Sasia 1

All prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved