SKU
HI84533-55

Standardi i kalibrimit të pompës për Mini Titruesin për Numrin Formol-HI84533-55

3 547,57 Lekë
In stock

HI84533-55 është një tretësirë me vëllim 120 mL që përdoret për të kalibruar sistemin e dozimit të HI84533 për Mini Titruesin për Numrin Formol për analizën e verërave dhe lëngjeve të frutave. Një pompë dozimi e kalibruar lejon përcaktimin e saktë të sasisë së titrantit të përdorur gjatë kryerjes së një titrimi. Sasia e volumit të dozuar së bashku me përqendrimin e titrantit përdoret nga formula e para-programuar brenda HI84533 në përcaktimin e sasisë së saktë të azotit total të asimilueshëm. Procedura e kalibrimit të pompës duhet të kryhet sa herë që zëvendësohet titruesi ose elektroda pH. Kalibrimi rutinë rekomandohet për të siguruar saktësinë më të lartë gjatë kryerjes së një titrimi.

  • Tretësirë e matur paraprakisht
  • Data e skadencës dhe numri i lotit të shënuara qartë
  • Shishe e papërshkrueshme nga ajri

Detajet

HI84533-55 është një tretësirë me vëllim 120 mL për kalibrimin e pompës që përdoret si për përcaktimin e numrit të formolit Low Range dhe Hight Range. Numri i formës së verës dhe lëngjeve të frutave, siç kryhet në mini-tituesin HI84533 kërkom një përgatitje të thjeshtë të kampionit, një pompë dozimi titranti me cilësi të lartë, detektor potenciometrik të pikës fundore dhe llogaritje automatike. Për të ruajtur saktësinë e lartë të titruesit, kërkohet një procedurë e thjeshtë e kalibrimit të pompës. Për të arritur rezultate të sakta, instrumenti herë pas here kërkon një rikalibrim të pompës. 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara