SKU
HI83399-11

Kit me kyveta CAL Check për Fotometrin HI83399 për analizimin e Ujit & Ujërave të Zeza - HI83399-11

17 370,87 Lekë
In stock
Standardet CAL Check HI83399-11 ofrojnë një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe validimin e fotometrit të ujit dhe ujërave të zeza HI83399. Ky grup standardesh me cilësi të lartë është prodhuar në fabrikën tonë më të avancuar dhe është i pajisur me një certifikatë analize. Certifikata e analizës jep numrin e lotit, vlerat e referencës dhe datën e skadencës për gjurmueshmërinë kur certifikon fotometrin.
 • Vlerat e absorbimit në 420 nm, 466 nm, 525 nm, 610 nm dhe zero
 • I pajisur me Certifikatë Analize
 • I ripërdorshëm 

HI83399-11 është një grup standardesh kalibruese me cilësi të lartë që i lejon përdoruesit të validoj matjet duke përdorur standardet e certifikuara CAL Check. HI83399-11 përfshin gjashtë kyveta të mbyllura, duke përfshirë një për zerimin e njehsorit. Seti i kalibrimit prodhohet në fabrikën tonë të prodhimit duke përdorur kimikate me pastërti të lartë.

I furnizuar me certifikatë cilësie

 • Numri i lotit
 • Data e skadencës
 • Vlera standarde @ 25°C
 • Sipas standardit NIST 

I pajisur me kontejnerë magazinimi

 • I mbron nga drita 
 • I mbron nga thyerja aksidentale 

 

Kalibrimi i fotometrit të ujit dhe ujërave të zeza HI83399 është i shpejtë dhe i lehtë me standardet CAL Check.  HI83303 ruan rezultatet e matjeve më të fundit të CAL Check të cilat mund të shihen në ekranin "CAL Check". Krahasoni këto rezultate me vlerat e printuara në Certifikatën e dhënë me çdo set HANNA® CAL Check Standards. Për të kryer një kalibrim:

 

 1. Shtypni butonin Setup.

 2. Theksoni CAL Check, më pas shtypni Zgjidh.

 3. Ndiqni kërkesat në ekran. Matësi do të kërkojë të masë çdo kyvetë të dhënë në kitin e standardeve CAL Check.  

  Tani jeni gati për të matur.

 

Specifikimet

 

Standardet në paketim

0nm, 420nm, 466nm, 525nm, 610nm

Sasia

1 set

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara