SKU
HI88703-11

Standardet për Kalibrimin e Turbullirës - HI88703-11

13 456,31 Lekë
In stock
Standardet e kalibrimit të turbullirës HI88703-11 ofrojnë një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe validimin e matësve të turbullirës që kanë një interval përcaktimi nga 0 deri në 4000 NTU. Standardet e kalibrimit të turbullirës Hanna përgatiten nga materiale referuese standarde parësore të gjurmueshme nga NIST dhe janë të pajisura me një certifikatë analize. Certifikata e analizës jep numrin e lotit, vlerat e referencës dhe datën e skadencës.
  • I pajisur me certifikate analize
  • Vlerat standarde prej <0,10, 15,0, 100, 750 dhe 2000 NTU
  • I ripërdorshëm 

Matësi i turbullirës nefelometrike është projektuar për t'u standardizuar në mënyrë rutinore me një standard të njohur të shpërndarjes së dritës. Ashtu si me të gjitha standardet analitike ose materialet referuese, një standard i turbullirës duhet të jetë në gjendje të kryejë sa vijon: të sigurojë gjurmueshmëri, të demonstrojë saktësinë e rezultateve, të kalibrojë pajisjet dhe metodologjinë, të monitorojë performancën e përdoruesit, të vërtetojë testet dhe të lehtësojë krahasueshmërinë. Standardizimi siguron që kur të ndiqen procedurat e sakta, e njëjta analizë e të njëjtave materiale do të prodhojë rezultate që pajtohen me njëra-tjetrën sa herë që ato kryhen.

Standardet e turbullirës së Hanës janë përgatitur nga materialet AMCO AEPA-1 që njihen si shumë të qendrueshme dhe të besueshme për standardizim. Standardet e turbullirës AMCO APEA-1 janë një suspension i stabilizuar i polimerit të stirenit divinilbenzen të ndërlidhur në ujë ultra të pastër.

Këto grimca janë kimikisht inerte dhe mbajnë ekuilibrin e tyre kimik në një mjedis ujor pavarësisht nga përqendrimi. Madhësia e grimcave, forma uniforme dhe indeksi i thyerjes i bëjnë këto sfera ideale për të karakterizuar adsorbimin dhe shpërndarjen e dritës në rangun UV-VIS. Për më tepër, forma dhe madhësia sferike e grimcave ndihmon në parandalimin e akumulimit të standardit. Për këto arsye, standardet AMCO AEPA-1 janë shumë të qendrueshme. Këto standarde përgatiten dhe ambalazhohen në një ambient të pastër. Ato janë testuar dhe vërtetuar për saktësinë dhe qendrueshmërinë dhe janë të çertifikuara si të pastra nga çdo kimikat apo përbërje toksike. Të gjitha standardet e përgatitura krahasohen me solucionet standarde të turbullimit të formazinës. Vlerat e marra dhe data e analizës raportohen në certifikatën e dhënë të analizës.

HI88703-11 është një grup standardesh kalibrues për turbullirën me cilësi të lartë që u mundëson përdoruesve të validojnë dhe kalibrojnë matësat e turbullirës që kanë një gamë nga 0 deri në 4000 NTU. Kiti HI88703-11 përfshin pesë kyveta me lexime të pritshme <0,10, 15,0, 100, 750 dhe 2000 NTU. Kiti i kalibrimit prodhohet në fabrikën tonë të prodhimit duke përdorur materiale referuese të gjurmueshme NIST në një mjedis të kontrolluar nga temperatura.

 

I furnizuar me certifikatë cilësie

  • Numri i lotit
  • Data e skadencës
  • Vlera standarde @ 25°C
  • Sipas standardit NIST 

I pajisur me kontejnerë magazinimi

  • I mbron nga drita 
  • I mbron nga thyerja aksidentale 

 

Kontrollimi i diapazonit të turbullirës për matësit e turbullirës HI83414 dhe HI88703 është i shpejtë dhe i lehtë me Standardet e Kalibrimit të Turbullirës HI88703-11.

 

Specifikimet

 

Standardet në paketim

<0.10, 15, 100, 750, 2000 NTU

Sasia

1 set

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara