SKU
HI96832

Refraktometër dixhital për matjen e Propilen Glikolit- HI96832

27 524,27 Lekë
In stock

HI96832 është një refraktometër dixhital, portativ, i krijuar për matjen e përqindjes së vëllimit dhe pikës së ngrirjes të solucioneve me bazë propilen glikol. HI96832 ka një saktësi të lartë prej ±0,2% volum dhe ±0,5 °C pikë ngrirjeje dhe ka funksionim të thjeshtë që jep rezultate të besueshme çdo herë. Të gjitha leximet kompensohen automatikisht për ndryshimet e temperaturës dhe shfaqen me një kohë përgjigjeje prej 1,5 sekondash. Prizmat prej qelqi stralli dhe pusi prej çeliku inoks pastrohen lehtë. Thjesht fshijeni me një leckë të butë në përgatitje për mostrën tjetër.

Refraktometri dixhital HI96832 përdor matjen e indeksit të thyerjes për të përcaktuar përqindjen e vëllimit dhe pikat e ngrirjes së solucioneve me bazë propilen glikoli. Propilen glikoli përdoret në ftohësit e glikolit dhe sistemet e shpërndarjes të destinuara për aplikime ushqimore, si birra dhe vera. Ruajtja e përqindjes së duhur të glikolit është e rëndësishme në ftohësit e glikolit, pasi një përqindje shumë e ulët mund të çojë në ngrirjen dhe këputjen e sistemit, ndërsa shumë glikol do të zvogëlojë efikasitetin e sistemit. Instrumenti konverton indeksin e thyerjes së një kampioni në përqindje të vëllimit ose në pikën e ngrirjes. Këto konvertime bazohen në referenca të njohura ndërkombëtarisht për konvertimin e njësive dhe kompensimin e temperaturës për solucionet e glikolit (p.sh. Manuali CRC i Kimisë dhe Fizikës, Botimi i 87-të). 

  • I projektuar për matjen e propilen glikolit
  • Kompensimi automatik i temperaturës
  • Intervali i volumit 0 - 100% me saktësi ±0,3%.
  • Intervali i pikës së ngrirjes 0 deri -50 °C me saktësi ±0,5 °C

 

Përgatitja e një tretësire standarde

Për të përgatitur një tretësirë etilen glikoli, ndiqni procedurën e mëposhtme:

Vendoseni enë (të tilla si një shishe qelqi ose shishe pikatore që ka një kapak) në një peshore analitik.

Taroje peshoren.

Shtoni në mënyrë vëllimore X mL etilen glikol me pastërti të lartë (CAS #: 107-21-1; MW 62,068) në një balonë të taruar klasi A 100 mL.

Përdorni ujë të distiluar ose të dejonizuar për ta afruar balonën me vëllimin total dhe lëreni tretësirën të qendroj në temperaturën e dhomës.Pasi tretësira të ketë qendruar në temperaturën e dhomës, përdorni ujë të distiluar ose të dejonizuar për të sjellë vëllimin e përgjithshëm në 100 mL. Përzieni mirë tretësirën përpara përdorimit.

Indeksi i Përthyerjes

HI96832 kryen matje bazuar në indeksin e thyerjes së një mostre. Indeksi i thyerjes është një matje e mënyrës se si drita sillet kur kalon nëpër kampion. Në varësi të përbërjes së mostrës, drita do të thyhet dhe reflektohet ndryshe. Duke matur këtë aktivitet me një sensor linear imazhi, indeksi i thyerjes së kampionit mund të vlerësohet dhe përdoret për të përcaktuar vetitë e tij fizike si përqendrimi dhe dendësia. Përveç sensorit linear të imazhit, HI96832 përdor një dritë LED, prizëm dhe lente për të bërë të mundur matjen. Ndryshimet në temperaturë do të ndikojnë në densitetin e një solucioni bazuar në përbërjen që është e pranishme. Në refraktometrinë dixhitale, përdorimi i kompensimit të temperaturës është i nevojshëm për rezultate të sakta. HI96832 përmban një sensor të integruar të temperaturës dhe është i programuar me algoritme të kompensimit të temperaturës në përputhje me Librin e Metodave të ICUMSA.

Njësitë Matëse

Pika e ngrirjes shfaqet si një temperaturë nga 0,0 në -50,0 °C që korrespondon me 0-58 % të vëllimit. Ekrani pulson pikën e ngrirjes kur përqendrimi i etilen glikolit është më i madh se përqendrimi 78% në vëllim. Kur ekrani tregon "LO", pika e ngrirjes është në minimum (nën -50 °C).

Karakteristikat:

Kalibrimi me një pikë

Kalibroni me ujë të distiluar ose të dejonizuar

Madhësia e vogël e mostrës

Madhësia e mostrës mund të jetë aq e vogël sa 2 pika metrike (100 μl)

Kompensimi automatik i temperaturës (ATC)

Mostrat kompensohen automatikisht për ndryshimet e temperaturës

Rezultate të shpejta dhe të sakta

Leximet shfaqen në afërsisht 1,5 sekonda

LCD me dy nivele

LCD me dy nivele shfaq matjet dhe leximet e temperaturës njëkohësisht
Mostra prej çeliku inoks është e lehtë për t'u pastruar dhe rezistente ndaj korrozionit

Treguesi i baterisë

Niveli i përqindjes së baterisë dhe treguesi i baterisë së ulët


Fikja automatike

Për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë, njehsori fiket automatikisht pas tre minutash mospërdorim

Mbrojtje rezistente ndaj ujit IP65 Shtresë plastike ABS rezistente ndaj ujit, e krijuar për të funksionuar në kushte laboratorike dhe në terren.

Specifikimet

SKU 

HI96832 

Intervali i Propilen Glikolit

0 në 100% 

Rezolucioni i Propilen Glikolit

0.001 

Saktësia e Propilen Glikolit

±0.3 % 

Intervali i Pikës së Ngrirjes (FP) 

0 në -51°C (32 në -59.8°F) 

Rezolucioni i Pikës së Ngrirjes (FP) 

0.1°C (0.1°F) 

Saktësia e Pikës së Ngrirjes (FP) 

±0.5°C (±1.0°F) 

Intervali i Temperaturës

0.0 në 80.0°C (32.0 në 176.0°F) 

Rezolucioni i Temperaturës

0.1°C (0.1°F) 

Saktësia e Temperaturës

±0.3°C (±0.5°F) 

Fikja automatike

pas tre minutash mos-përdorim

Lloji i baterisë/Jetëgjatësia

9V /mesatarisht 5000 lexime 

Sistemi mbrojtës

IP65 

Dimensionet

192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) 

Pesha

420 g (14.8 oz.) 

Burimi i dritës në refraktometër

e verdhë LED 

Kompensimi i temperaturës në refraktometër

automatike midis 10 dhe 40°C (50 në 104°F) 

Vëllimi minimal i mostrës

100 μL (ta mbuloj plotësisht prizmin) 

Qeliza e mostrës

unazë inoksi dhe prizëm xhami stralli

Koha e matjes 

mesatarisht 1.5 sekonda

Informacion për porosinë

Furnizohet me bateri dhe manualin e udhëzimeve

Garancia

2  vite

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara