SKU
HI83748-02

FOTOMETËR PËR ACIDIN TARTARIK TEK VERA - HI83748-02

65 935,92 Lekë
In stock

HI83748 është një fotometër për acidin tartarik te vera I cili ka të kombinuar saktësinë e matjeve me dizajnin perfekt të tij.Një përdorues mund të përcaktoj përqëndrimin e acidit tartarik te vera në një range 0.0 to 5.0 g/L (ppt).

-kursen kohën

-fikje automatike

-reagentët e përgatitur

HI83748 shërben për përcaktimin e acidit tartarik te vera. Fotometrat tanë Hanna kanë një sistem të avancuar optic. Një llampe speciale tungsten, një filtëri ngushtë I interferencës,dhe nje fotodetektor që të mundësoj lexime të sakta në cdo moment.Gjithashtu sistemi I kuvetës I cili siguron që kuveta të jetë në cdo kohë në të njejtin pozicion e ndihmon realizimin  e saktë të matjeve.

CILËSITË

Matësi I kohës

Paraqet kohën para se matjet të kenë nisur. Ju siguron që të gjitha leximet janë kryer në intervalin e përshtatshëm të reaksionit.

Zero key

Një klikim I zero key do të nenkuptoj ngjyrën dhe imperfeksionet e mostrës së verës para se të shtohet reagent

Auto shut off

Fikje automatike pas 15 min që nuk jeni duke e përdorur, kjo do të mbrojë baterinë tuaj.

Indikator I baterisë

Ju tregon ju sa bateri keni.

Mesazhet Error

Mesazhet ju bejnë ju alert kur mund të ketë probleme të tilla si ndricimi, dicka që nuk shkon me mostrën tuaj.

optsystem_scritte-b

Përqëndrimi I acidit tartaric në verë normalisht varjon nga 1.5-4.0 gL. Ky përqëndrim I acidit nuk duhet të ngatrrohet me aciditetin total apo të titullueshëm te vera I cili shpesh herë shprehet dhe si acid tartaric. Edhe pse acidi tartaric është ai predominanti ( më shumë se 60 % ) , acidet e tjera si malik, citric, dhe disa volatil kontribojnë n\ë aciditetin e verës. HI83748 përdor një metodë me dy reagent për të përcaktuar përqëndrimin e acidit tartaric më pak se 5.0 g/L (ppt).Kur të dy reagentët janë shtuar në një mostër e cila përmban acid tartaric, mostra do të kthehet në ngjyrë portokalli në të kuqe, sa më I madh përqëndrimi aq më shumë theksohet ngjyra. ndryshimi I ngjyrës është më pas I analizueshëm duke u bazuar në ligjin BEER LAMBERT. Kjo teori thotë që drita është absorbuar nga një ngjyrë komplimentare dhe ky absorbim varet nga përqëndrimi.Nje rrjet interference filter anë 525 nm (jeshile ) lejon vetëm dritën jeshile te detektohet nga fotodetektuesi dhe përthith të gjitha dritat e tjera .me ndryshimin e ngjyrës në mostër e cila rrit intensitetin, absorbance e valës specifike rritet ndersa transmetimi zvogëlohet.Acidi tartaric dhe tartarat luajnë një rol të rëndësishëm në stabilitetin e verës. Ato mund të jenë të pranishme në vera apo lëngjë në forma të ndryshme si artaric acid (H2T), potassium bitartrate (KHT) apo calcium tartrate (CaT). Varen shumë nga pH I verës/Përqindja e HT- është në maksimumin e saj ne pH 3.7.Fenomeni I formimit të kristaleve (tartarike) është një fenomen që ndodh me vjetërimin e verës, gjë që nuk është e pëlqyeshme nga klientët. Prandaj është e rëndësishme te testohet dhe të zvogëlohet potelnciali për të krijuar precipitime në fund të shishes. Për shembull duke matur pH e verës, bërësit e verave mund të identifikojnë mundësinë për precipitim.Precipitimi I kaliumit mund të varjoj nga 600 në 2500 ppm në disa vera të kuqe. Edhe pse  KHT është I tretshëm në ujë , alkool temp e ulta ia ulin tretshmërinë. Sidomos gjatë fermentimit alkoolit ai bëhet shumë I patretshëm dhe precipiton. Stabiliteti I KHT mund të arrihet duke e lën atë të pushoj. Verërat me pH fillestar më poshtë se 3.65 mund të tregojnë një ndryshim  të pH gjatë stabilizimit në të ftohtë pasi gjeneron një proton të lirë për cdo KHT të precipituar.pH mund të bjerë deri në 0.2. Ndërsa për verërat me pH më të lartë se 3.7 pH ka tendencë të rritet.Përqëndrimik I kalciumit mund të varjoj nga 6 në 165 ppm dhe mund të formoj kristale komplekse me tartaric , oksalate  në formë precipitimi. Këto precipitime “ calcium tartarate” ndodhin pas 4- 7 muaj pas fermentimit  dhe janë të pavarura nga temperatura.Sulfatet, proteinat , poli fenolet mund të formojnë në kompleks stabël me tartarat. Këto komplekse janë dicka midis poli fenoleve dhe acidit tartaric në të kuqe dhe ne proteinat e verës së bardhë. kjo shpjegon pse ndodh një polimerizim I pigmentuar, për të formuar precipitatin. Sulfatet nga ana tjetër formojnë komplekse me kaliumin nga 50 % te vera e bardhë ne 100% te ajo e kuqe.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara