SKU
HI96707-11

Nitrite Standards Cal Check™ (Low Range) - HI96707-11

19 572,82 Lekë
In stock
The HI96707-11 Nitrite Standards ( Low Range CAL Check™) provide a simple solution to calibrating and validating the HI96707 portable photometer. This high quality set of standards is manufactured in our state-of-the-art facility and comes supplied with a certificate of analysis. The certificate of analysis provides the lot number, reference values, and expiration date for traceability when certifying the compatible nitrite photometer.
  • Supplied with Certificate of Analysis
  • Standard value of 0.200 ±0.010 mg/L NO2--N @ 25°C
  • Reusable with long shelf life stability
HI96707-11 is a high quality set of calibration standards that allows users to validate and calibrate the Nitrite Low Range Portable Photometer that has a 0.000 to 0.600 mg/L (ppm) range as nitrite-nitrogen (NO2--N). The HI96707-11 includes one sealed “A” cuvette for zeroing the meter and one “B” cuvette that is used to validate or calibrate. The expected reading from the “B” standard is 0.190 ±0.010 mg/L NO2--N @ 25°C. The calibration set is produced in our state-of-the-art manufacturing facility using reagent grade chemicals in a temperature controlled environment.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara