SKU
HI96719-11

Standard për përcaktimin e Magnezit dhe Fortësinë Totale - HI96719

19 572,82 Lekë
In stock

HI96719-11 janë standarde CAL Check™ për përcaktimin e magnezit dhe fortësinë totale  të përdorura me fotometrat e magnezit dhe fortësisë totale. Këto standarde ofrojnë një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe validimin e fotometrave portativë. Ky grup standardesh me cilësi të lartë është prodhuar në fabrikën tonë më të avancuar dhe është i pajisur me një certifikatë analize. Certifikata e analizës ka të shënuar numrin e lotit, vlerat e referencës dhe datën e skadencës për gjurmueshmërinë gjatë certifikimit të fotometrave të fortësisë.

 • I pajisur me Certifikate Analize
 • Vlera standarde prej 1,00 ± 0,05 mg/L CaCO3 @ 25°C
 • I ripërdorshëm për një kohë të gjatë

HI96719-11 është një grup standardesh kalibrimi me cilësi të lartë që i lejon përdoruesit të validojnë dhe kalibrojnë gamën e magnezit dhe fortësisë totale që gjenden në fotometrat e përputhshëm që kanë një diapazon CaCO3 prej 0,00 deri në 4,70 mg/L (ppm). HI96719-11 përfshin një kyvetë të mbyllur "A" për zerimin e njehsorit dhe një kyvetë "B" që përdoret për të validuar ose kalibruar. Leximi i pritur nga standardi "B" është 1.00 ± 0.05 mg/L CaCO3 @ 25°C. Seti i kalibrimit prodhohet në fabrikën tonë të prodhimit duke përdorur kimikate të pastra.

I pajisur me Cerifikatën e Analizës

 • Kodin e produktit
 • Numri i lot-it
 • Data e skadencës
 • Vlera standarde @ 25°C
 • Numri i referencës NIST 

Të pajisur me kontejnerë magazinimi

 • I mbron nga thyerja aksidentale

Matësit e përshtatshëm:

 • HI96719
 • HI96736
 • HI96741
 • HI96744
 • HI96745

Validimi dhe kalibrimi i diapazonit të fortësisë për një nga fotometrat portativë të listuar më sipër është i shpejtë dhe i lehtë me standardet HI96719-11 CAL Check™.

HI96-series-steps

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara