SKU
HI96770-03

Reagente për përcaktimin e Silicës (High Range 300 teste) - HI96770-03

54 192,23 Lekë
In stock
HI96770-03 janë reagentë për përcaktimin kolorimetrik të silicës. Ka mjaftueshëm reagentë për 300 teste për t'u përdorur me fotometrin portativ të përputhshëm të Hanna-s, HI96770. Këta reagentë janë me një cilësi shumë të lartë kanë të shënuar qartë numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo pako për gjurmueshmëri.
  • Përgatitur nga kimikate me pastërti të lartë
  • Kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri

Detaje

HI96770-03 janë reagentë me cilësi të lartë që janë matur paraprakisht, duke i lejuar përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta kolorimetrike. Këta reagentë ndjekin metodën USEPA 370.1 dhe metodën standarde 4500-SiO2 C në të cilën reaksioni midis silicës dhe reagentëve shkakton një nuancë të verdhë në mostër. Duke shtuar paketat e pluhurit në rendin e duhur, reaksoni do të zhvillohet dhe fotometri portativ  i Hanna-s (HI96770) do të përcaktojë përqendrimin nga ngjyra që prodhohet. Rezultatet do të shfaqen në mg/L (ppm) silicë. Këta reagentë janë projektuar për t'u përdorur me mostra që kanë një gamë të pritshme prej 0 deri në 200 mg/L silicë.

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara