SKU
HI97700-11

Tretësira standarte amoniakut ( low range)CAL Check™ HI97700-11

19 572,82 Lekë
In stock

HI97700-11 është një set i standardeve të kalibrimit që i lejon përdoruesit të bëjnë të vlefshme dhe të kalibrojnë fotometrin HI96700 Ammonia Low Range. HI97700-11 përfshin një kuvet "A" të vulosur për zerimin e matësit dhe një kuvet "B" që përdoret për të kalibruar. Vlera standarde e kuvetës "B" është 1.50 ±0.01 mg/L (ppm) azoti amoniak (NH3-N). Një lexim i pranueshëm kur bëhet validimi i HI96700 me standardet është 1.50 ±0.05 mg/L @ 25°C. Seti i kalibrimit prodhohet në strukturën tonë moderne të prodhimit duke përdorur kimikate të gradës reagente në një mjedis të kontrolluar .

CAL Check™ standarte me çertifikatë

HI97700-11 standardet përdoren për kalibrimin dhe verifikimin e performancës së fotometrit HI977 me funksionin CAL Check.

E pajisur me çertifikatën e analizës

  • Numri i lotit
  • Data e skadencës
  • Vlera standarde @ 25 C°
  • Matësi i referencës NIST i gjurmueshëm

Enë ruajtjeje të sigurta

  • Dritë aq sa duhet
  • Mbron nga thyerjet aksidentale

 

Specifikimet

Paketa

Standardet e vulosura: 0.00 dhe 1.50 mg/L

Sasia

1 setAll prices are VAT excluded and without shipping costs, unless otherwise stated. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenia) — VAT ID SI92346669 ©2021 All rights reserved