SKU
HI98703-02

Matës portativ për turbullirën - HI98703

1 169,00 € 128.590,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 1.169,00 EUR (128.590,00 Lekë)

In stock

HI98703 është një matës portativ turbullire me saktësi të lartë (±2% e leximit plus 0.02 NTU). Matësi vjen së bashku me tretësirat  primare të turbiditetit AMCO-AEPA-1 që përdoren për kalibrimin dhe verifikimin e performancës. HI98703 përmbush dhe tejkalon kërkesat e EPA Metoda 180.1 dhe Metodat Standarde për Ekzaminimin e Ujit dhe Ujërave të Zeza 2130 B për matjet e turbiditetit.

Detaje

Matësi portativ HI98703 është projektuar posaçërisht për matjet e cilësisë së ujit, duke ofruar lexime të besueshme dhe të sakta, veçanërisht në rangun e turbiditetit të ulët. Instrumenti bazohet në një sistem optik të modernes, i cili garanton rezultate të sakta, siguron stabilitet afatgjatë dhe minimizon ndërhyrjet e lehta dhe të ngjyrave. Kalibrimi periodik me standardet e furnizuara kompenson çdo variacion të intensitetit të llambës tungsten. Kuvetat e rrumbullakëta 25 mm të përbëra nga xham optik të veçantë garantojnë përsëritshmërinë e matjeve të turbiditetit.

Veçoritë në një shikim

Modaliteti i leximit të shumëfishtë - Matje normale, matje te vazhdueshme, ose matje mesatare e sinjalit janë mënyrat e leximit në dispozicion.

EPA Perputhja - HI98703 përmbush dhe tejkalon kërkesat e EPA dhe Metodat Standarde për matjet e turbiditetit. Kur matësi është në modalitetin EPA të gjitha leximet e turbiditetit janë të rrumbullakosura në përputhje me kërkesat e raportimit.

Kalibrimi - Një kalibrim i turbiditetit me dy, tre ose katër pika mund të kryhet duke përdorur tretësirat e furnizuara (<0.10, 15.0, 100, dhe 750 NTU). Pikat e kalibrimit mund të modifikohen nëse përdoren standardet e përgatitura nga përdoruesit.

AMCO AEPA-1 Standardi Primar i Turbiditetit - Standardet e furnizuara AMCO AEPA-1 njihen si standard primar nga USEPA. Këto standarde jo-toksike janë bërë nga styrene divinylbenzene polymer, sfera që janë uniforme në madhësi dhe dendësi. Standardet janë të ripërdorshme dhe të qëndrueshme me një jetë të gjatë rafti.

Fast Tracker™ - Për aplikimet e avancuara në terren, HI98703 është i pajisur me Fast Tracker™ - Tag Identification System (T.I.S.) që e bën mbledhjen e të dhënave dhe menaxhimin më të thjeshtë se kurrë. Fast Tracker™ lejon përdoruesit të regjistrojnë kohën dhe vendndodhjen e një matjeje specifike ose serisë së matjeve duke përdorur tags iButton® pranë pikave të sampling për lexime të shpejta dhe të lehta. Çdo etiketë iButton® përmban një çip kompjuteri me një kod unik identicimi të mbështjellë në çelik injotër.

GLP Data - Hi98703 përmban funksione të plota GLP (Good Laboratory Practice) që lejojnë gjurmueshmërinë e kushteve të kalibrit. Të dhënat përfshijnë pikat e kalibrimit, datën dhe kohën.

Data Logging – Deri në 200 matje mund të ruhen në kujtesën e brendshme dhe të rikujtohen në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave – Për opsionet e mëtejshme të ruajtjes ose analizës, të dhënat e regjistruara mund të shkarkohen në një PC të përputhshëm me Ëindoës duke përdorur portën RS232 ose USB dhe softuerin HI92000.

Backlit Display – Një ekran LCD i backlit siguron një ndërfaqe të lehtë për t'u kuptuar, miqësore me përdoruesit. Kodet e shfaqura udhëzojnë përdoruesin hap pas hapi nëpërmjet funksionimit rutinë dhe kalibrimi.

Domethënia e përdorimit

Turbiditeti është një nga parametrat më të rëndësishëm që përdoret për të përcaktuar cilësinë e ujit të pijshëm. Dikur konsiderohet si një karakteristikë më së shumti estetike e ujit të pijshëm, prova të rëndësishme ekzistojnë se kontrolli i turbiditetit është një mbrojtje kompetente kundër patogjenëve. Në ujin natyror, matjet e turbiditetit merren për të vlerësuar cilësinë e përgjithshme të ujit dhe pajtueshmërinë e tij në aplikimet që përfshijnë organizmat ujore. Mbikqyrja dhe trajtimi dikur bazohej vetëm në kontrollin e turbiditetit. Aktualisht, matja e turbiditetit në fund të procesit të trajtimit të ujërave të zeza është e nevojshme për të verifikuar se vlerat janë brenda standardeve rregullatore. Turbiditeti i ujit është një veti optike që shkakton shpërndarjen dhe absorbimin e dritës, në vend që të transmetohet. Shpërhapja e dritës që kalon përmes një lëngu shkaktohet kryesisht nga trupat e ngurtë të varur që janë të pranishëm. Sa më e lartë të jetë turbiditeti, aq më e madhe të jetë sasia e dritës së shpërndarë. Edhe një lëng shumë i pastër do të shpërndajë dritën në një shkallë të caktuar, pasi asnjë tretësirë nuk do të ketë turbiditet zero. Impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm që përftojnë ujë nga uji sipërfaqësor kërkohen nga EPA për të mbikqyrur dhe raportuar turbiditetin. Burimet ujore sipërfaqësore përfshijnë liqenet dhe lumenjtë. Kërkesat e nefelometrit dhe matjet e raportimit sipas Metodës EPA 180.1 janë:

  • Gama e zbatueshme është 0-40 njësi nephelometric turbidity (NTU)
  • Burimi i dritës: Llamba Tungsten vepronte në temperaturën midis 2200-3000°K.
  • Distanca e përshkuar nga drita incidente dhe drita e shpërndarë brenda tubit të mostrës: Totali për të mos kaluar 10 cm.
  • Detektor: I përqëndruar në 90° në rrugën e lehtë të incidentit dhe për të mos kaluar ±30° nga 90°. Detektori, dhe sistemi i filtrit nëse përdoret, do të kenë një përgjigje spektrale kulmore midis 400 nm dhe 600 nm
  • Ndjeshmëria e instrumentit duhet të lejojë zbulimin e një dallimi turbiditeti prej 0.02 NTU ose më pak në ujëra që kanë turbiditet më pak se 1 njësi.
  • Rezultatet e raportit si më poshtë:

Leximi nTU

I rrumbullakosur në më të afërtin

0.0 - 1.0

0.05

1 - 10

0.1

10 - 40

1

40 - 100

5

100 - 400

10

400 - 1000

50

>1000

100

HI98703 përmbush dhe tejkalon kriteret matëse të specieve nga Metoda EPA 180.1 dhe Metodat Standarde për Ekzaminimin e Ujit dhe Ujërave të Ndotura 2130 B.

Parimi i funksionimit

Rrezja e dritës që kalon nëpër mostër është e shpërndarë në të gjitha drejtimet. Intensiteti dhe modeli i dritës së shpërndarë ndikohet nga shumë variabla, të tilla si gjatësia valore e dritës madhësia dhe forma e grimcave, indeksi refraktiv dhe ngjyra. Sistemi optik i HI98703 përfshin një llambë filament tungsteni, një detektor drite të shpërndarë (90°) dhe një detektor drite të transmetuar (180°). Në diapazonin turbidimeter raporti, mikroprocesori i instrumentit llogarit vlerën NTU nga sinjalet që arrijnë dy detektorët duke përdorur një algoritëm efektiv që korrigjon dhe kompenson ndërhyrjet e ngjyrës. Sistemi optik dhe teknika matëse kompensojnë gjithashtu luhatjet në intensitetin e llambës, duke minimizuar nevojën për kalibërim të shpeshtë. Në diapazonin e turbidimeterit no ratio, vlera NTU llogaritet nga sinjali në detektorin e dritës së shpërndarë (90°). Kjo metodë ofron një linearitet të lartë në rangun e ulët, por është më e ndjeshme ndaj luhatjeve të intensitetit të llambës. Kufiri më i ulët i detektimit të një turbidimetri përcaktohet nga drita e humbur që zbulohet nga sensorët, por që nuk shkaktohet nga shpërhapja e dritës nga grimcat e pezulluara. Sistemi optik i HI98703 është projektuar të ketë dritë shumë të ulët endacak, duke ofruar rezultate shumë të sakta për mostrat e turbiditetit të ulët.

 

 

 

Specifikimet

Turbiditeti 

 

Gama 

0.00 deri 9.99; 10.0 deri në 99.9; 100 deri në 1000 NTU 

Rezolucioni

0.01; 0.1; 1 NTU 

Saktësia 

±2% e leximit plus 0.02 NTU 

Përsëritshmëri 

±1% e leximit ose 0.02 NTU, cilado që të jetë më e madhe 

Stray light 

< 0.02 NTU 

Kalibrimi 

dy, tre, ose katër pika kalibërim 

Metoda 

 

ratio nephelometric method (90° & 180°). Përshtatja e metodës USEPA 180.1 dhe metodës standarde 2130 B 

Modalitete matëse 

normale, mesatare, e vazhdueshme 

Burimi i dritës 

Llambë filament tungsteni 

Detektor drite 

fotoqelizë silikoni 

Specifikime shtesë 

 

Regjistrimi I të dhënave 

200 regjistrime 

Lidhja 

USB ose RS232 

Auto-off 

auto-off pas 15 minutave të mospërdorimit 

Shfaq 

LCD e kthyer 60 x 90 mm 

Bateria 

4 (1.5V) Bateri alkaline AA 

Furnizimi me energji elektrike 

4 (1.5V) Bateri alkaline AA ose përshtatës AC 

Mjedisi 

0 deri në 50°C (32 deri 122°F), RH max 95% jo kondensues 

Dimensionet 

224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") 

Pesha 

512 g (18 oz.) 

Informacione*

 

HI98703 vjen së bashku me kuveta dhe kapakë (5), kuvetat e kalibrimit HI98703-11, vajin e silikonit, leckën e fshirjes, bateritë, përshtatësin AC, manualin e udhëzimeve dhe kutinë mbajtëse të thyer. 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara