SKU
HI98713-02

MATËS PORTATIV I TURBULLIRËS NË PËRPUTHJE ME ISO- HI98713

134 440,78 Lekë
In stock

HI98713 është një matës I turbullirës me saktësi të lartë. Matësi vjen së bashku me tretesirat  standard primare të turbullirës AMCO-AEPA-1 të përdorura për kalibrimin dhe verifikimin e performancës. HI98713 plotëson dhe tejkalon kërkesat e Metodës ISO 7027 për matjet turbidimetrike.

 

  • Deri në 4 pika kalibrimi
  • Operon falë baterive të fuqishme
  • USB për transferimin e të dhënave

Matësi i turbullirës me precizion ISO HI88713 është projektuar posaçërisht për matjet e cilësisë së ujit, duke ofruar lexime të besueshme dhe të sakta, edhe brenda intervaleve të turbullires së ulët. Instrumenti bazohet në një sistem optik të teknologjisë së fundit, i cili garanton rezultate të sakta, siguron stabilitet afatgjatë dhe minimizon inteferencën e ngjyrave. Kalibrimi periodik me standardet e ofruara kompenson çdo ndryshim në intensitetin e llambës së tungstenit. Kuvetat e rrumbullakëta 25 mm të përbëra nga xhami optik special garantojnë përsëritshmërinë e matjeve të turbullirës.

Cilësitë

Mënyra e matjes ratio

HI98713 mat turbullirën duke përdorur metodën ratio me një detektor drite 90° dhe 180° për matje më të sakta. Matjet e turbullirës mund të bëhen në intervalin 0.00 deri në 1000 FNU.

Mënyra të shumta leximi

Matja normale, matja e vazhdueshme ose matja mesatare e sinjalit janë mënyrat e leximit të disponueshme.

Në përputhje me ISO

HI98713 plotëson dhe tejkalon kërkesat e metodës ISO 7027 për matjet e turbullirës duke përdorur një burim drite LED infra të kuqe.

Kalibrimi

HI98713 ka një funksion të fuqishëm kalibrimi që kompenson ndryshimin në intensitetin e dritës. Kalibrimi mund të bëhet duke përdorur solucionet e ofruara të kalibrimit ose standardet e përgatitura nga përdoruesi. Një kalibrim i turbullirës me dy, tre ose katër pika mund të kryhet duke përdorur standardet e dhëna (<0.1, 15, 100 dhe 750 FNU). Pikat e kalibrimit mund të modifikohen nëse përdoren standarde të përgatitura nga përdoruesi.

AMCO AEPA

1 Standardi Primar i Turbullimit - Standardet e ofruara AMCO AEPA-1 njihen si standard primar nga USEPA. Këto standarde jo toksike janë bërë nga sfera polimer stiren divinilbenzene që janë uniforme në madhësi dhe densitet. Standardet janë të ripërdorshme dhe të qëndrueshme me një jetëgjatësi të gjatë.

Fast Tracker™

Për aplikacione të avancuara në terren, HI98713 është i pajisur me Fast Tracker™ - Sistemi i identifikimit të etiketave (T.I.S.) që e bën mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave më të thjeshtë se kurrë. Fast Tracker™ i lejon përdoruesit të regjistrojnë kohën dhe vendndodhjen e një matjeje specifike ose seri matjesh duke përdorur etiketat iButton® pranë pikave të kampionimit për lexime të shpejta dhe të lehta. Çdo etiketë iButton® përmban një çip kompjuteri me një kod unik identifikimi të mbështjellë në çelik inox.

Të dhënat GLP

HI98713 përmban funksione të plota GLP (Good Laboratory Practice) që lejojnë gjurmueshmërinë e kushteve të kalibrimit. Të dhënat përfshijnë pikat e kalibrimit, datën dhe kohën.

Regjistrimi i të dhënave

Deri në 200 matje mund të ruhen në memorien e brendshme dhe të rikthehen në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave

Për opsione të mëtejshme ruajtjeje ose analize, të dhënat e regjistruara mund të shkarkohen në një kompjuter të përputhshëm me Ëindoës® duke përdorur portën USB ose RS232 dhe softuerin HI92000.

Ekran grafik LCD me dritë të pasme

Një ekran grafik LCD ofron një ndërfaqe të lehtë për t'u kuptuar ,miqësore për përdoruesit. Të gjitha mesazhet janë në tekst të thjeshtë duke i bërë ato të lehta për t'u lexuar.

Turbullira është një nga parametrat më të rëndësishëm që përdoret për të përcaktuar cilësinë e ujit të pijshëm. Pasi konsiderohet si një karakteristikë kryesisht estetike e ujit të pijshëm, ekzistojnë dëshmi të rëndësishme se kontrolli i turbullirës është një mbrojtje  kundër patogjenëve. Në ujin natyror, matjet e turbullirës merren për të vlerësuar cilësinë e përgjithshme të ujit dhe përputhshmërinë e tij në aplikimet që përfshijnë organizmat ujorë. Monitorimi dhe trajtimi apo ujërat e zeza dikur bazoheshin vetëm në kontrollin e turbullirës. Aktualisht, matja e turbullirës në përfundim të procesit të trajtimit të ujërave të zeza është e nevojshme për të verifikuar nëse vlerat janë brenda standardeve rregullatore.

Turbullira e ujit është një veti optike që bën që drita të shpërndahet dhe të përthithet, në vend që të transmetohet. Shpërndarja e dritës që kalon nëpër një lëng shkaktohet kryesisht nga lëndët e ngurta të pezulluara të pranishme. Sa më e lartë të jetë turbullira, aq më e madhe është sasia e dritës së shpërndarë. Edhe një lëng shumë i pastër do të shpërndajë dritën në një shkallë të caktuar, pasi asnjë zgjidhje nuk do të ketë turbullirë zero.

Standardi ISO për matjen e turbullirës përdor gjatësinë e valës infra të kuqe të dritës që është jashtë spektrit të dukshëm. Përfitimi kryesor i metodës ISO mbi metodën EPA është reduktimi interferencës së ngjyrave. Metoda EPA përdor një llambë tungsteni që prodhon dritë që përmban të gjitha gjatësitë e valëve të dukshme të dritës që ne i shohim si të bardhë. Një tretësirë e ngjyrosur do të absorbohet nga një gjatësi vale plotësuese e dritës e cila do të ndikojë në leximin e turbullirës. Meqenëse metoda ISO është jashtë gjatësisë së valës së dukshme të dritës, ngjyra në mostër nuk ndërhyn në matje. USEPA preferon llambën e tungstenit pasi siguron saktësi më të mirë në intervale të ulëta dhe uji i pijshëm nuk duhet të jetë me ngjyrë. Kërkesat e një matësi të turbullirës optike sipas ISO 7027 varen nga diapazoni i matjes. Matja e rrezatimit difuz është zakonisht për matjet e turbulltësisë me rreze të ulët (d.m.th. uji i pijshëm) me matje të shprehura si njësi nefelometrike të formazinës (FNU).

Kriteret e projektimit për secilën metodë janë:

Matja e rrezatimit difuz për ujin me turbullirë të ulët (0 FNU deri në 40 FNU)

 

  • Gjatësia e valës së rrezatimit rënës duhet të jetë 860 nm
  • Gjerësia e brezit spektral të rrezatimit rënës duhet të jetë më e vogël ose e barabartë me 60 nm
  • Nuk duhet të ketë divergjencë nga paralelizmi i rrezatimit rënës dhe çdo konvergjencë nuk duhet të kalojë 1.5o.
  • Këndi matës, theta, ndërmjet boshtit optik të rrezatimit rënës dhe atij të rrezatimit të shpërndarë duhet të jetë 90o +/- 2,5o.
  • Këndi i hapjes duhet të jetë ndërmjet 20o dhe 30o në kampionin e ujit.

 

PRINCIPI I OPERACIONIT

Rrezja e dritës që kalon nëpër mostër shpërndahet në të gjitha drejtimet. Intensiteti dhe modeli i dritës së shpërndarë ndikohet nga shumë variabla, të tilla si gjatësia e valës së dritës rënëse, madhësia dhe forma e grimcave, indeksi i thyerjes dhe ngjyra. Sistemi optik i HI88713 përfshin një LED, një detektor të dritës së shpërndarë (90°) dhe një detektor të dritës së transmetuar (180°).Këta detektorë bazohen në mënyrën e matjes. Sistemi optik i HI88713 është projektuar që të ketë dritë shumë të ulët të humbur, duke ofruar rezultate shumë të sakta për mostrat me turbullirë të ulët.

 

 

 

Specifikime

SKU

HI98713-02

Emri I produktit

MATËS PORTATIV I TURBULLIRËS NË PËRPUTHJE ME ISO

Informacion I detajuar

Po

Turbullira Range

0.00 në 9.99; 10.0 në 99.9; 100 në 1000 NTU

Turbullira rezolucion

0.01; 0.1; 1 FNU

Turbullira saktësia

±2% e leximeve plus 0.1 FNU

Përsëritshmëria e turbulltisë

±1% e leximit ose 0,01 FNU cilado qoftë më e madhe

Drita e turbullt

< 0.1 FNU

Turbullira Kalibrimi

kalibrim me dy, tre, katër ose pesë pika

Metoda e matjes së turbullirës

metoda nefelometrike (90°) ose metoda nefelometrike e raportit (90° & 180°), përshtatja e ISO7027

Mënyrat e matjes së turbullirës

normal, mesatare,e vazhdueshme

Burimi i dritës së turbullt

860 nm infrared LED

Detektuesi I dritës

silicon photocell

Memorja

200 recorde

Lidhja

USB

Auto off

Pas 15 minutash që nuk jeni duke punuar

Ekrani

40 x 70 mm graphic LCD (64 x 128 pixels) me dritë të pasme

Lidhja me rrymën

4 (1.5V) AA alkaline batteries or AC adapter

Mjedisi

0 në 50°C (32 në 122°F), RH max 95% non-condensing

Dimensione

224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”)

Pesha

512 g (18 oz.)

Informacion*

HI98713 vjen së bashku me kuvetat dhe kapakët e mostrës (6), kuvetat e kalibrimit, vaj silikoni, leckë fshirjeje kuvete, përshtatësin e energjisë,manualin e udhëzimeve dhe valixhen mbajtëse

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara