SKU
HI93755-53

Chlorine Remover Reagent for HI775 - HI93755-53

1 223,30 Lekë
In stock
The HI93755-53 is a chlorine remover reagent used to remove chlorine interference when performing a colorimetric determination for freshwater alkalinity with the HI775 Freshwater Alkalinity Colorimeter – Checker® HC. These high-quality reagents are manufactured in our state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date on each bottle for traceability.
  • Pre-made reagent for ease of use
  • Prepared with high purity chemicals
  • Marked with expiration date and lot number for traceability

Details

The HI93755-53 are high quality reagents that are pre-measured, allowing for users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. These reagents are used to remove the chlorine interference which would interfere with measuring the sample. To remove the chlorine interference add one drop of HI93755-53 Chlorine Remover to the unreacted sample.

Solution

Package Dropper bottle
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara