SKU
HI96778-25

Reagent për hekurin total (16 mm vials) (25 tests) - HI96778-25

26 790,29 Lekë
In stock

HI96778-25 janë reagentë zëvendësues për përcaktimin colorimetrik të Hekurit Total. Ka mjaft viale për rreth 25 teste për t'u përdorur me fotometrin Hanna.Këto reagentë me cilësi të lartë kanë të shënuar qartë  numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo pako për gjurmueshmëri.

  • Reagentë pre made
  • Përgatitur me kimikate të pastërtisë së lartë
  • Kanë të shënuar qartë numrin e lotit dhe datën e skadencës

 

HI96778-25 janë reagentë me cilësi të lartë që janë pre measured duke lejuar që përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta .Këto reagentë ndjekin metodën fenanthroline për të përcaktuar përqendrimin e hekurit (Fe). Metoda Totale e Hekurit mat të gjitha format e hekurit, duke përfshirë hekurin ferrus, ferrikun, të tretur, të pezulluar dhe kompleks.

Bottom of Form

Për përcaktimin e hekurit, (Fe3+) jonet reduktohen në  (Fe2+)  para se reagenti fenanthroline të shtohet në mostër. Reaksioni midis joneve  dhe reagentit shkakton formimin e një kompleksi me ngjyrë portokalli; sa më I madh të jetë përqendrimi, aq më e thellë do të jetë ngjyra.

Fotometrat e përputhshëm :

  • HI83314
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara