SKU
HI38434

POOL LINE HYPOKLORITE ( Cl2) ---METODA: TITULLIMI ( 100 TESTE )

11 533,98 Lekë
In stock

Ky kit përdoret për të përcaktuar përqëndrimin e hipoklorit natrium ( zbardhues) I cili shtohet në pishina, vaska te ngrohta dhe spa. Ky kit mund të masi nga 50 g/L (5%) deri 150g/L (15%).

  • E pajisur me mjaftueshëm reagent për të realizuar afërsisht 100 teste
  • Range deri në 150 g/L (15 %) Cl2
  • Iodometric si metode titullimi

Hipokloriti i natriumit (bleach) është një dezinfektues i përdorur zakonisht për pishina, spa dhe vaska të nxehta. Zbardhuesi I  blerë për dezinfektim zakonisht do të përmbajë 100 deri 150 g /L (10 deri 15%) të klorit. Përqendrimi i zbardhjes do të degradohet dhe do të humbasë forcën gjatë ruajtjes. Për  ujin që monitorohet dhe kontrollohet vazhdimisht me instrumentat e procesit ky ndryshim në përqendrim mund të shkaktojë probleme me  instrumentat.Parametrat e kontrollit janë të vendosura bazuar në fuqinë e kimikatit që do të dozohet. Për këtë arsye është e rëndësishme të monitorohet përqendrimi i klorit që po blihet për dozimin automatik në pishinë, vaskë të nxehtë ose spa.

Klori I lirë i referohet klorit të çliruar nga veprimi i acideve dilute mbi hipokloritin:

OCl- Cl- 2H = Cl2 H2O

HI38434 përdor një metodë titrimi iodometrike. Së pari, zgjidhja e hipokloritit trajtohet me iodid kaliumi dhe acidifikohet me një acid të fortë.Sasia e jodit të gjeneruar është ekuivalente me klorin në mostër. Hapi tjetër është të përcaktohet përqendrimi i jodit me anë të titullimit me tiosulfate për të zvogëluar jodin në jone jod. Sasia e thiosulfatit të shtuar do të përdoret më pas  për të llogaritur sasinë e klorit që ishte në mostrën origjinale.

Specifikime

 
Tipi i matjeve kit me teste kimike
Hypochlorite Range 50 ne 150 g/L (5 ne 15%) Chlorine (Cl2)
Hypochlorite Rezolucion 5 g/L (0.5%) si klorine (Cl2)
Hypochlorite Metoda titullim iodometric 
Hypochlorite nr i testeve 100 (mesatare)
Pesha 485 g (17.1 oz.)
Dimensionet 235 x 175 x 115 mm (9.2 x 6.9 x 4.5”)
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara