SKU
HI38444

POOL LINE PEROKSID HIDROGJENI ( H2O2) – RANGE (0.25 MG/L) – METODA : TITULLIM – 100 TESTE

9 669,90 Lekë
In stock

Ky kit përdoret për të realizuar matjet e nivelit të peroksidit të hidrogjenit në pishina dhe spa.

-e pajisur me reagent për të realizuar 100 testime

-ka low range 0.00- 2.00 ppm H2O2 dhe high range 0-10 ppm H2O2

-përdor metodën jodometrike të titullimit

Peroksidi I hidrogjenit është përdorur si një zëvëndësues për dezinfektimin e pishinave dhe spa.

Format më të zakonshme komerciale janë ato tretësira që përmbajnë rreth 6, 12 dhe 30 për qind peroksid hidrogjeni dhe janë të referuara si "20-volum", "40-volum" dhe "100-volum" respektivisht, që do të thotë vlera e oksigjenit të çliruar kur tretësira është avulluar. Në kitin  HI3844, peroksidi i hidrogjenit reagon ngadalë me jodë në tretësirën acide (Hapi 1); kështu një interval 15-minutësh është i nevojshëm për të lejuar reaksionin të ndodhë plotësisht.Sasia e jodit të gjeneruar është ekuivalente me peroksidin e hidrogjenit në mostër.

Jodi i çliruar pastaj titullohet me tretësirën standarte të thiosulfatit të natriumit që e redukton  jodin në jone jodike (Hapi 2). Hapi 1: H2O2 2H 2I- → I2 2H2O Hapi 2: I2 2(S2O3)2- → 2I- (S4O6)2- HI38444 është një kit i përshtatshëm me të gjitha reagentët dhe materialet e nevojshme për të kryer deri në 100 teste mesatarisht për peroksid hidrogjeni në pishina, spa, dhe vaska të nxehta.

Specifikimet

 
Peroksidi i hidrogjenit Range 0.00 ne 2.00 ppm H2O2; 0 ne 10 ppm H2O2
Peroksidi i hidrogjenit Rezolucion 0.25 ppm H2O2; 1 ppm H2O2
Peroksidi i hidrogjenit Metoda Drop-count iodometric titration
Numri i testeve  100
Pesha 450 g (15.9 oz.)
Dimensionet 235 x 175 x 115 mm (9.2 x 6.9 x 4.5”)
Informacione*

HI3844 test kit vjen së bashku me HI38444A-0 (100 mL)Reagentin peroksid hidrogjeni  A, HI38444B-0 (17 g) reagentin peroksid hidrogjeni B,HI38444C-0 (30 mL) reagentin peroksid hidrogjeni  C, starch indicator (25 mL),graduated plastic test tube with cap, enë plastike kalibruese (50 mL),pipetë plastike (3 mL), pipetë plastike (1 mL), lugë plastike, manuali.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara