SKU
HI3874

Kit me teste ( Nitrate)

5 260,19 Lekë
In stock

HI3874 është një kit që përdor metodën e reduktimit të kadmiumit për të matur nitratin. HI3874 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer afërsisht 100 teste.

  • Reagentë pre made
  • Të gjitha reagentët kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmërinë
  • Kubi i krahasimit të ngjyrave për thjeshtësi

HI3874 është një kit colorimetrik që përcakton përqendrimin e nitrateve në mostra brenda një diapazoni 0 deri në 50 mg/L (ppm) si nitrate-azot (JO3--N). HI3874 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Kiti përmban reagent mjaftueshëm për të kryer rreth 100 teste.

Veçoritë

Organizimi

  • Të gjitha materialet e kërkuara janë të përfshira në kit, të tilla si beakers, kubi krahasim ngjyra, dhe paketat me reagent.

Rezolucion i lartë

  • Leximet nga 0 deri në 50 mg/L përcaktohen në rezolucion 10 mg/L.

Riagentë zëvendësues në dispozicion

  • HI3874-100 mund të porositet për të zëvendësuar reagentët

Domethënia e përdorimit

Azoti është i bollshëm në atmosferën e Tokës dhe është i pranishëm në ujë në formën e nitratit, nitritit dhe amoniakut. Bimët përdorin azotin si lëndë ushqyese për të ndërtuar proteina duke e marrë atë nëpërmjet sistemit rrënjesor. Nitratet formohen në ujë kryesisht nëpërmjet reshjeve të shiut, dekompozimit të lëndës organike dhe rrjedhjes nga ndotësit si mbeturinat e ujrave të zeza dhe plehrat. Pothuajse të gjitha ujërat sipërfaqësore kanë një nivel të matshëm nitratesh dhe një sasi e moderuar konsiderohet e dobishme. Sasi të mëdha nitrati, megjithatë, mund të çojnë në eutrofikimi që mund të rezultojë në rënie të niveleve të oksigjenit të tretur në ujë.

 

 

Specifikimi

 

Emri i specifikimit

Detaji

SKU

HI3874

Lloji

colorimetric

Rritje e vogel

10 mg/L (ppm)

Metoda

reduktimi i kadiumit

Numri i testeve

100 avg

Informacione*

HI3874 kiti vjen me 100 paketa reagent , kuveta dhe kubi për krahasim ngjyrash.

Reagent

HI3874-100

Gama e nitrateve

0-50 mg/L (ppm)

Kujdes

KUJDES: Ky produkt mund t'ju ekspozojë ndaj kimikateve, përfshirë kadiumin, i cili njihet për shtetin e Kalifornisë I dëmshëm për sistemin riprodhues tek femratTë gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara