SKU
HI3826

Kite testuese për amoniakun e ujit të kripur

5 015,53 Lekë
In stock

HI3826 është një kit me teste kimike që përdor metodën Nessler për të matur amoniakun në ujin e detit. HI3826 vjen së bashku me  reagent dhe pajisje  te nevojshme për të kryer afërsisht 25 teste.

  • Reagentë pre made
  • Të gjitha reagentët kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmërinë
  • Kubi i krahasimit të ngjyrave për thjeshtësi
 

HI3826 është një kit colorimetrik që përcakton përqendrimin e amonit në ujin e detit brenda një diapazoni 0.0 deri në 2.5 mg/L (ppm) si NH3-N. HI3826 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Kit test përmban reagent mjaftueshme për të kryer rreth 25 teste.

Veçoritë

Organizimi

Të gjitha materialet e kërkuara janë të përfshira në kit, të tilla si beaker , kubi për krahasim ngjyrash, dhe shishe me pikatore

Rezolucion i lartë

  • Lexime nga 0.0 deri në 2.5 mg/L NH3-N janë të vendosura në 0.5 mg/L tretësirë.

Riagentë zëvendësues në dispozicion

  • Seti i reagentit HI3826-025 mund të porositet për të zëvendësuar reagentët. Ky set reagent vjen me 1 (20mL) shishe me Reagent 1 për Ujë deti dhe 1 (20mL) shishe me reagentin Nessler

 

Domethënia e përdorimit

Përqendrimet e amoniakut në lumenj, grykëderdhje mund të tregojnë praninë e ndotjeve bujqësore ose ndotjes urbane. Kur përqendrimi i amoniakut është mjaft i lartë, ajo mund të jetë toksike për jetën ujore, duke ndikuar në mbijetesën, rritjen dhe normat e riprodhimit të llojeve të ndryshme detare. Në aplikimet industriale, përqendrimet e larta të amonit mund të shkaktojnë korrozion në tuba.

 

Specifikime

Emri i specifikimit

Detaje

SKU

HI3826

Lloji

colorimetric

Rritje

0.5 mg/L (ppm)

Metoda

Nesler

Numri i testimeve

25 avg.

Informacion*

HI3826 kiti vjen me 20 mL beaker plastike, kubi krahasim ngjyra, 20 mL reagent amoniak 1 (për ujë deti) dhe 20 mL reagent Nessler.

Reagent

HI3826-025

Range

0.0-2.5 mg/L (ppm) [Ujë i kripur]

****

KUJDES: Ky produkt mund t'ju ekspozojë ndaj kimikateve, përfshirë përbërjet e mërkurit ,të cilat janë të njohura për shtetin e Kalifornisë për nxitje të kancerit

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara