SKU
HI93703-0

0 FTU Standardet e Kalibrimit të Turbullirës - HI93703-0

31,00 € 3.410,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 31,00 EUR (3.410,00 Lekë)

In stock

Standardet e kalibrimit të turbullirës HI93703-0 0 FTU ofrojnë një zgjidhje të thjeshtë për kalibrimin dhe validimin e matësit të turbullirës HI93703 që ka një interval prej 0 deri në 1000 FTU. Standardet e kalibrimit të turbullirës Hanna përgatiten nga materiale referuese standarde parësore të gjurmueshme nga NIST dhe janë të pajisura me një certifikatë analize. Certifikata e analizës jep numrin e lotit, vlerat e referencës dhe datën e skadencës për gjurmueshmërinë kur validon matësin e duhur të turbullirës.

  • I pajisur me certifikate analize
  • Vlera standarde prej 0 FTU
  • I ripërdorshëm me qëndrueshmëri të gjatë të ruajtjes

Standardi i turbullirës 0 FTU në përputhje me ISO HI93703 është projektuar për t'u standardizuar në mënyrë rutinore me një standard të njohur të shpërndarjes së dritës. Ashtu si me të gjitha standardet analitike ose materialet referente, një standard i turbullirës duhet të jetë në gjendje të kryejë sa vijon: të sigurojë gjurmueshmëri, të demonstrojë saktësinë e rezultateve, të kalibrojë pajisjet dhe metodologjinë, të monitorojë performancën e përdoruesit, të vërtetojë testet dhe të lehtësojë krahasueshmërinë. Standardizimi siguron që kur të ndiqen procedurat e sakta, e njëjta analizë e të njëjtave materiale do të prodhojë rezultate që pajtohen me njëra-tjetrën sa herë që ato kryhen.

Standardet e turbullirës së Hanës janë përgatitur nga materialet AMCO AEPA-1 që njihen si shumë të qendrueshme dhe të besueshme për standardizim. Standardet e turbulltësisë AMCO AEPA-1 janë një pezullim i stabilizuar i mikrorruazave të kopolimerit të stirenit divinilbenzen të ndërlidhur në ujë ultra të pastër. Këto grimca janë kimikisht inerte dhe mbajnë ekuilibrin e tyre kimik në një mjedis ujor pavarësisht nga përqendrimi. Madhësia e grimcave, forma uniforme dhe indeksi i thyerjes i bëjnë këto sfera ideale për të karakterizuar thithjen dhe shpërndarjen e dritës për sjellje 90° në gamën UV-VIS. Për më tepër, forma dhe madhësia sferike e grimcave ndihmon në parandalimin e akumulimit të standardit. Për këto arsye, standardet AMCO AEPA-1 janë shumë të qendrueshme.

 

Ky standard përgatitet dhe ambalazhohet në një dhomë të pastër. Është testuar dhe vërtetuar për saktësinë dhe qendrueshmërinë, dhe është certifikuar si i lirë nga çdo kimikate ose përbërje toksike. Të gjitha standardet e përgatitura krahasohen me solucionet standarde të turbullimit të formazinës. Vlerat e marra dhe data e analizës raportohen në certifikatën e dhënë të analizës.

 

HI93703-0 është një standard i kalibrimit të turbullirës me cilësi të lartë që i lejon përdoruesit të validojnë dhe të kalibrojnë matësin e turbullirës HI93703 që ka një interval prej 0 deri në 1000 FTU. HI93703-0 përfshin një zgjidhje standarde me një lexim të pritur prej 0 FTU. Standardi i kalibrimit prodhohet në objektin tonë të prodhimit më të fundit duke përdorur materiale referuese të gjurmueshme NIST në një mjedis të kontrolluar nga temperatura.

I pajisur me:

  • Certifikatë Analize
  • Numrin e lotit
  • Data e skadencës
  • Vlera standarde @ 25 °C
  • Matësi i referencës NIST i gjurmueshëm

Sigurohen kontejnerë magazinimi

  • Të lehtë për tu transportuar
  • Sigurojnë mbrojtje nga thyerja aksidentale

 

Standardi i kalibrimit të turbullirës HI93703-0 0 FTU është bërë posaçërisht për matësin e turbullirës HI93703. Procesi i kalibrimit është i shpejtë dhe i lehtë.

Specifikimet

Përshkrimi Tretësirë standarde

0 FTU

Paketimi

30 mL shishe

Sasia

1

 Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara