Laborator

Laborator

Laboratori; vendi thelbësor i të mësuarit, zhvillimit dhe zbulimit shkencor. Pavarësisht nëse drejtoni një laborator të vogël apo të madh, siguria dhe integriteti i studimeve dhe instrumenteve tuaja janë të një rëndësie të madhe. Të gjitha matjet duhet të realizohen në përputhje me rregullohet përkatëse. 

 

  • Edukim
  • Studime

Edukim

Edukim

Kurset shkencore u mundësojnë studentëve të bëhen mendimtarë dhe zbulues të së nesërmes. Për të arritur rezultate të sakta është thelbësore mësimi i teknikave dhe metodologjisë së duhur të testimit analitik. Përmasat e mëdha të klasave dhe kufizimet buxhetore nuk duhet të pengojnë kurrë edukimin shkencor, nga shkolla fillore deri në doktoraturë. Ka instrumente për çdo matje që dëshironi të kryeni.

Custom Category Image

Teaching pH in a University Laboratory Blog

Many graduating students, especially those with a focus on science, will need to measure pH in the course of their professional careers. Every student should have the chance to learn hands-on.

Read Now
Category Image

Studime

Studime

Kur në kërkimim shkencor është thelbësore të ruhen parametrat kritikë për të kontrolluar variabla të shumta me saktësi të lartë, përdorimi i teknologjisë analitike mund të ndihmojë në përmbushjen dhe tejkalimin e standardeve. Monitorimi i të gjithë parametrave të nevojshëm siguron saktësi eksperimentale kur punoni me instrumente që ju japin besueshmëri, saktësi dhe përsëritshmëri.

Custom Category Image

Recreating Environmental Marine Parameters in Bacterial Growth Media Blog

In recent years, bioremediation has become popular as a means of environmental pollution cleanup, especially in marine environments. Learn how a laboratory worked to accurately mimic real-life conditions to study bacterial growth.

Read Now
Category Image
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara