Politikat e transportit

Gjenerale

  • Adresa e transportit duhet të jetë një adresë banimi ose biznesi. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. nuk dërgohet në kutitë postare.
  • Dërgesat janë me origjinë nga Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap.1 - 1023 Tirana (Shqipëri).

Informacion rreth transportuesit dhe metodat e transportit

Transportuesi për Hanna Instruments Albania Sh.p.k. përkufizohen si UPS, GLS, DPD.

  • Toka është mënyra e paracaktuar e transportit për të gjitha porositë.
  • Transporti i përshpejtuar vlen vetëm për produkte të zgjedhura.
  • Dorëzimi i porosive të përshpejtuara është në varësi të operatorit. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. jep vetëm vlerësime për kohën dhe datën e dorëzimit.
  • Koha e dorëzimit varet nga destinacioni.
  • Porositë e bëra jashtë orarit të punës (e shtunë, e diel, festa) do të dërgohen ditën tjetër të punës, në pritje të disponueshmërisë së artikullit dhe operatorit.
  • Hanna Service d.o.o. nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi si transportues dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim, shpenzim ose vonesë në porosi.

Disponueshmëria

  • Të gjithë artikujt janë subjekt i disponueshmërisë. Shumë produkte bëhen me porosi ose ndërtohen me porosi. Në raste të tilla, transporti do të bëhet nga data kur produkti është i disponueshëm për transport.
  • Porositë që përmbajnë artikuj të porositur paraprakisht do të dërgohen sapo të gjithë artikujt të jenë të disponueshëm. Klienti gëzon të drejtën të kërkojë një dërgesë të pjesshme nëse është e nevojshme.

Vonesat: Herë pas here, dërgimi i porosisë suaj mund të vonohet. Kjo mund të jetë për arsye të ndryshme si mungesa materiale, vonesa të importit, kërkesa më e lartë se sa pritej, ose moti. Ndërsa ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që porosia juaj të dorëzohet në kohë, Hanna Instruments Albania Sh.p.k. nuk mund të mbahet përgjegjës për kushte jashtë kontrollit tonë.

Hanna Service d.o.o.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara