Uji

Uji

Uji është një nga burimet më vitale dhe më të kufizuara në botë, dhe për këtë arsye duhet të monitorohet. Menaxhimi i këtij burimi, qoftë nëpërmjet menaxhimit të ujit të pijshëm, mjedisor, ujërave të zeza ose përdorimit rekreativ, na lejon të reagojmë më shpejt dhe në mënyrë më efikase ndaj ndryshimeve. Kjo na sjell një hap më afër mbajtjes së ujit të pastër, të qendrueshëm dhe të sigurt.

  • Uji i ndotur
  • Uji i pijshem
  • Mjedisi
  • Akuariume
  • Pishina & SPA
  • Akuakulturë

Uji i ndotur

Uji i ndotur

Çdo hap i procesit të trajtimit të ujit, kërkon monitorim të rreptë pasi parametra të ndryshëm në çdo fazë do të ndikojnë në trajtimin e ujërave të zeza. Ne ofrojmë gjithçka që ju duhet që nga balancimi i parametrave të ujit si pH deri te testimi i COD/BOD.

Custom Category Image

Testing pH and DO in a Wastewater Aeration Tank Blog

pH and dissolved oxygen are crucial parameters in many stages of the wastewater treatment process. Some stages require a lower pH, or higher dissolved oxygen, while others may require the opposite. Learn about a case where an operator was looking for a rugged and portable testing solution for their plant.

Read Now
Category Image

Uji i pijshem

Uji i pijshem

Të kesh ujë të pijshëm është domosdoshmëri për çdo komunitet. Qoftë ky një sistem publik apo privat, ju duhet të testoni ujin tuaj të pijshëm për të patur ujë të pastër. Ne ju ofrojmë shumë mundësi zgjedhjesh për testimin e ujit tuaj.

 

Custom Category Image

What Fluoride is Doing in Water and How to Test It Blog

Fluoride has become a trending topic in newsfeeds everywhere. But, where does fluoride come from and how do you test for it? How important is fluoride really?

Read Now
Category Image

Mjedisi

Mjedisi

Monitorimi mjedisor i ujit është siguria jonë për të ndihmuar në zbulimin e ndryshimeve mjaft herët në mënyrë që të ndërmerren veprime. Testimi mjedisor i cilësisë së ujit është një tregues i shkëlqyeshëm i shëndetit të përgjithshëm mjedisor dhe nëse duhen marrë masa përmirësuese. Ka një gamë të gjerë produktesh që përputhen me nevojat tuaja të testimit, qofshin ato testues të thjeshtë apo instrumenta më profesionalë. 

Custom Category Image

Guide to Environmental Water Quality Testing Blog

It is essential that we monitor water quality in the environment so that we can detect changes and take action as needed. This post will discuss key water quality measurements and how to calibrate in the field for the best results.

Read Now
Category Image

Akuariume

Akuariume

Kafshët tuaja ujore mund të jenë në vështirësi nëse nuk plotësohen kushtet optimale për jetesën e tyre. Uji i pastër në dukje në një akuarium nuk do të thotë që gjithçka është e sigurt dhe e shëndoshë, dhe parametrat mund të zhvendosen shumë shpejt dhe kjo mund të sjelli probleme për akuariumin tuaj. Testimi i ujit në akuariumin tuaj ju paralajmëron për çdo problem. 

 

Custom Category Image

Aquarium Water Testing and Why it Matters Blog

Aquarium keeping begins with proper water quality. Water may appear crystal clear and safe for fish, that cannot be assumed. Learn about optimal water parameters for both fresh and saltwater tanks.

Read Now
Category Image

Pishina & SPA

Pishina & SPA

Nuk ka asgjë më të mirë se të pushoni në një SPA ose të freskoheni në një pishinë në një ditë të nxehtë; derisa të shihni se uji është i turbullt. Shmangni problemet me pishinën/spa-në tuaj duke testuar shpesh parametrat e saj. Gjithçka, nga temperatura, pH, te klori mund të ndikojë shumë në gjendjen e pishinës/spa-së suaj. Për t'i bërë gjërat edhe më të lehta, ka opsione të automatizuara që testojnë dhe korrigjojnë parametrat tuaj bazë.

Custom Category Image

Testing pH and DO in a Wastewater Aeration Tank Blog

pH and dissolved oxygen are crucial parameters in many stages of the wastewater treatment process. Some stages require a lower pH, or higher dissolved oxygen, while others may require the opposite. Learn about a case where an operator was looking for a rugged and portable testing solution for their plant.

Read Now
Category Image

Akuakulturë

Akuakulturë

Akuakultura detare dhe e ujërave të ëmbla janë një pjesë jetike e zinxhirit të furnizimit me ushqim në botë. Ndërsa kërkesa vazhdon të rritet, nevojiten testime të shpeshta të parametrave kimikë për të siguruar shëndetin e peshqeve dhe cilësinë e mjedisit përreth.

 

Custom Category Image

The Value of Aquaculture Blog

Did you know that there are more than 70 aquaculture farms in Rhode Island? Aquaculture is the fastest growing segment of agriculture and is playing an important role in food production. In this article, we will discuss aquaculture and take a special look at a local aqua-farmer.

Read Now
Category Image
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara