Mishi

Mishi

Me miliarda paund mish konsumohen çdo vit vetëm në Shtetet e Bashkuara prandaj optimizimi i përpunimit, prodhimit dhe shpërndarjes së mishit është në një nivel të lartë. Për të garantuar një produkt mishi cilësor dhe më e rëndësishmja i sigurt, testimi duhet të bëhet në çdo hap prodhimi. Testimi nuk duhet të marrë kohë; duhet të jetë i shpejtë, i lehtë dhe madje i monitoruar vazhdimisht për ju në mënyrë që të keni produktin më të mirë të mundshëm.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara