Pije

Pije

Gjatë gjithë procesit të prodhimit të pijeve, sigurimi i cilësisë dhe kontrolli i cilësisë duhet të monitorohen për të minimizuar rrezikun e kontaminimit, për të maksimizuar konsistencën e produktit, për të përmbushur ose tejkaluar rezultatet e parashikuara dhe për të siguruar që të gjitha rregulloret ndiqen në çdo hap të prodhimit të produktit përfundimtar. 

 

  • Vera
  • Birra
  • Pije freskuese

Vera

Vera

Pavarësisht nëse njerëzit prodhojnë verë në një kantinë të vogël ose të madhe, ata presin që vera e tyre të jetë e sigurt, estetikisht e këndshme dhe e qendrueshme. Testimi i verës tuaj gjatë gjithë procesit të prodhimit të verës ndihmon për të hequr supozimet se si do të jetë shija dhe cilësia e verës përfundimtare. Siguroni cilësinë e verës tuaj me produktet tona të testimit. 

Custom Category Image

The Winery Lab; Improving Wine Quality by Improving Wine Analysis Blog

Whether your operation is small or large, a wine lab is a key part of improving your winery's wine. Everything from pH, to turbidity can affect your business's journey from grape to glass.

Read Now
Category Image

Birra

Birra

Një bum gjithnjë në zgjerim i fabrikave të birrës krijon një konkurrencë të madhe për arritjen e pijeve perfekte. Është bërë kritike kontrolli i cilësisë për te siguruar cilësinë e birrës tuaj. Përdorni mjetet më të mira për të analizuar birrën tuaj në çdo hap të prodhimit të saj.  

Custom Category Image

Beer and Brewing, Ways to Make it Great! - A Guide to Tracking your Progress, From Grain to Glass Blog

Whether you are a homebrewer, work for a nano, micro or regional brewery, the end goal is the same; you want to make a clean, consistent, flavorful beer. Use this blog as your beer and brewing guide, learn the basics and how to track your progress from grain to glass.

Read Now
Category Image

Pije freskuese

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara