SKU
HI7033M

84 µS/cm Standard për përcjellshmërinë (Shishe 230mL ) - HI7033M

15,00 € 1.650,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 15,00 EUR (1.650,00 Lekë)

In stock

HI7033M është një standard përcjellshmërie me cilësi premium për diapazonin 84 µS/cm. Solucionet e përcjellshmërisë Hanna kanë dhe numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe janë të papërshkueshme nga ajri për të siguruar cilësinë e solucionit. Linja e standardeve të përcjellshmërisë Hanna është formuluar posaçërisht për të pasur një skadencë prej 5 vjetësh nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.

  • Grafiku i temperaturës i vlerës aktuale në µS/cm në temperatura të ndryshme të printuara në secilën shishe

H7033M është një tretësirë përcjellshmërie me cilësi premium 84 µS/cm e standardizuar me një matës përcjellshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Materiali standard referues) në ujë të deionizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e solucioneve përfshijnë peshoret e certifikuara, enë qelqi të klasit A dhe termometra të çertifikuar.

  • Shishe e ajrosur që siguron cilësi dhe freski të tretësirës
  • Çdo shishe shënohet me numrin e lotit dhe datën e skadencës
  • Buferët Hanna janë formuluar posaçërisht për të skaduar 5 vjet nga prodhimi për një shishe të pahapur.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara