SKU
HI6033

84 µS/cm Tretësirë Standarde për Përcjellshmërinë- HI6033

32,00 € 3.520,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 32,00 EUR (3.520,00 Lekë)

In stock

HI6033 është një tretësirë standarde e përcjellshmërisë me cilësi premium 84 µS/cm dhe i pajisur me një certifikatë analize. HI6033 gjendet në një shishe blu për të mbrojtur reagentin nga ekspozimi ndaj dritës. Solucionet e përcjellshmërisë Hanna kanë numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe janë të papërshkueshme nga ajri për të siguruar cilësinë e solucionit. Linja e standardeve të përcjellshmërisë Hanna është formuluar posaçërisht për të pasur një skadencë prej 5 vjetësh nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.

  • I pajisur me Certifikatë Analize
  • Grafiku i temperaturës i vlerës aktuale µS/cm në temperatura të ndryshme të printuara në secilën shishe
  • Shishe e ajrosur për të siguruar cilësi

Detajet:

HI6033 është një tretësirë standarde e përcjellshmërisë me cilësi premium 84 µS/cm e standardizuar me një matës përcjellshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Materiali standard referues) në ujë të dejonizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e solucioneve përfshijnë peshore të certifikuara, qelqe të klasit A dhe termometra të certifikuar.

certificate of Analysis

HI6033 është i pajisur me Certifikatën e Analizës

  • Kodi i produktit
  • Numri i lotit
  • SRM-të që janë përdorur
  • Data e prodhimit
  • Data e skadencës

Çdo shishe ka numrin e lotit dhe datën e skadencës

  • Standardet e përcjellshmërisë Hanna janë formuluar posaçërisht për të pasur një skadim prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara